Artikelindex

Is de keten ‘uitveranderd’?

Als we alleen al naar de veranderende definities kijken dan lijkt het erop dat de keten nog volop in beweging is. Nog maar 25 jaar geleden kwam het gebied distributielogistiek mondjesmaat in de belangstelling. Supply Chain Management kent een nog kortere historie. Gaan we terug naar de basis, dan zien we in de hoogtijdagen van MRP bedrijven naarstig bezig met het optimaliseren van hun interne processen. Van integratie met partners in de keten was nog geen sprake. Door de opkomst van de automatisering bleek er een sterke behoefte te ontstaan in het integreren van de verschillende systemen. Iedereen had zijn software-pakket gekocht en nu vonden we dat ze maar met elkaar moesten praten. De eerste stappen naar een functionele intergratie waren gezet. Deze functioneel geïntegreerde systemen konden nog wat meer worden gestroomlijnd. De eerste stappen in samenwerking in de keten werden gezet. Met de komst van ERP-systemen en met SAP als grote pleitbezorger werden in de vroege jaren negentig de eerste schreden op het pad van een ‘business process’-benadering en ketenintegratie gezet. Een stap die door vele bedrijven pas recent voltooid is.

Maar de visionairs in de keten zijn al weer verder. Door de e-hype kwam het gebied van e-logistics en e-fulfilment sterk naar voren. Het internet bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. Onafhankelijke organisaties moesten van de klant als een goed geoliede entiteit samenwer- ken. De eerste virtuele organisaties waren een feit. Naast de goederenstroom werd een tweezijdige informatiestroom van essentieel belang en de klant eiste een hoge ‘customer value’, die alleen bereikt kon worden door een weloverwogen gebruik van resources en het bieden van concurrerende ketenvoordelen. En de echte voorvechters gaan nog steeds verder. De klant kan nog beter bediend worden en kosten kunnen nog lager. Is de dus keten uitveranderd? Nee, de keten is nog volop in beweging.