Artikelindex

De keten van de toekomst: de virtuele Supply Chain

In analogie op de virtuele organisatie verwacht ik voor de toekomst de intrede van een virtuele Supply Chain. We hebben onze keten ingericht, maar in de praktijk blijken ze door vergaande samenwerking met leveranciers en eisen van klanten erg star en statisch te zijn. In de keten van de toekomst moet het mogelijk zijn om vrijwel ongemerkt gebruik te maken van meerdere verschillende leveranciers, waarbij op basis van heuristieken een misschien eenmalige keuze wordt gemaakt. Vandaag bij leverancier x en morgen bij leverancier y omdat hij dan beter, goedkoper, sneller betrouwbaarder is. En overmorgen? Misschien gewoon weer leverancier x of y, of toch leverancier z. En dat alles zonder enorme aanpassingen in de IT-infrastructuur. Het is een nieuwe generatie software die dit mogelijk moet maken. Als minder afhankelijkheid en meer dynamiek voor inkopers geldt, dan geldt dit vanzelfsprekend ook voor de klanten. In de moderne keten zijn klanten en leveranciers immers met elkaar verbonden. Nu zijn er vele obstakels om een nieuwe (grote) klant tevreden te stellen. De informatiesystemen moeten gekoppeld worden, artikelcoderingen op elkaar aangepast en voor je het weet ben je maanden verder. Nee, de nieuwe keten kent een basismodel en is verder van dag tot dag anders. Dynamisch en virtueel dus. Vergelijk het maar met het surfen op internet. De ‘content’ van het internet veranderd iedere dag en met het surfen vervul je je behoefte telkens op een andere wijze. Het gereedschap blijft hetzelfde, het resultaat is meestal beter, maar de weg er naar toe is steeds weer anders. Zo zal ook de virtuele keten gaan werken.

Natuurlijk zijn we nog niet zo ver. Er moet nog veel werk aan de basis verzet worden. En natuurlijk zal ook de technologie een handje moeten helpen. In mijn optiek zijn de ‘Enabling Technologies’ in het realiseren van de virtuele Supply Chain nu al in meer of minder mate beschikbaar. Natuurlijk hebben we aangepaste (applicatie) software en de nieuwere internet- en applicatie-integratietechnologieën nodig om onze keten dynamischer te laten worden. Daarnaast zal de brede toepassing van RFID in distributiecentra en fabrieken tot fundamenteel andere werkwijzen leiden en daardoor onze dynamische en virtuele keten mogelijk maken. En last but not least, datapooling zal een grote ‘enabler’ zijn. In de nieuwe Supply Chain zullen veel logistieke data centraal door ‘onafhankelijke’ partijen worden beheerd. Tussen klant en leverancier worden ‘slechts’ afspraken uitgewisseld over hoeveelheid, prijs en levertijd. Alle andere (logistieke) informatie wordt via een externe partij betrokken. Is de virtuele keten een utopie? Nee, de virtuele keten is dichterbij dan we denken. Reeds nu zien we al een soortgelijke ontwikkeling op het gebied van Enterprise Applicatie Integratie. Daar zien we al de eerste ontwikkelingen van modellen als Autonome Distributie of Webservices. Hierdoor kunnen verschillende applicatieservices worden gecombineerd om een nieuwere uitgebreidere webservice te bieden. Ook zien we, ondanks het ineenstorten van de e-luchtbel, het internet met de dag volwassener worden. En binnen bijvoorbeeld de retail zien we duidelijk dat de toepassing van RFID op het punt van een brede adaptatie staat. Tot slot zien we ook duidelijk een aantal partijen in de markt ontstaan die zich bezig houden met datapooling. Is het nu misschien nog een keuze met welke partij je mee gaat doen – waardoor je misschien zelf een stempel kunt drukken op de standaardisatie – maar naar verwachting is die keuzevrijheid binnen nu en een paar jaar afgelopen. Je moet gewoon meedoen met een bepaalde partij om te overleven. Kortom de keten van de toekomst is dichterbij dan dat we denken.