Artikelindex

De markt voor WMS door de jaren heen

In het begin van de jaren negentig was de thuismarkt voor een aantal leveranciers niet groot genoeg voor hun ambities. Export van het ontwikkelde WMS naar andere landen en continenten was de remedie. Zo probeerden Engelse leveranciers hun geluk uit op de Nederlandse markt en vice versa.

Maar ook de Amerikaanse leveranciers kwamen, mede aangestuurd door hun multinationale opdrachtgevers, een kijkje nemen op het Europese vaste land. Nog steeds zien we de landen waar WMS al vroeg geadopteerd was een leidende rol spelen in de wereldmarkt voor Warehouse Management Systemen. Deze landen zijn – hoe kan het ook anders – de landen waarin de opslag en distributie van goederen al een core business was. Denk hierbij aan het Verenigd Koninkrijk, Nederland en natuurlijk de Verenigde Staten.

Vreemd genoeg zie we op dit moment maar weinig leveranciers uit Azie en de Pacific bovendrijven. Misschien is dat te verklaren uit het feit dat deze regio meer op produceren en minder op (binnenlandse) opslag en distributie gericht is.