Artikelindex

Heeft de transparantie iets opgeleverd?

In eerste instantie is het duidelijk geworden dat er ontzaglijk veel leveranciers op deze beperkte markt actief zijn. Het aantal aanbieders op de volle Nederlandse markt bedroeg in de hoogtijdagen meer dan honderd. Door eenvoudige selectie instrumenten toe te passen, kon het aantal kandidaten voor de long- en shortlist snel worden teruggebracht. Maar nog steeds moeten we niet vreemd opkijken voor een ‘longlist’ van circa tien potentiële leveranciers, die dan moet uitmonden in een ‘shortlist’ van drie leveranciers.

In de tweede, niet onbelangrijke, plaats heeft de transparantie ook tot gevolg gehad dat de pakketten qua functionaliteit steeds meer naar elkaar toegroeiden. Waren er in de beginperiode nog pakketten die bepaalde basisfunctionaliteiten misten, momenteel ontlopen de pakketten zich qua functionaliteit niet zo veel meer. De basisprocessen kunnen ze allemaal goed ondersteunen, het onderscheid wordt gemaakt in de speciale processen en de reputatie van de leverancier.

Het is mede door het convergeren van functionaliteiten dat het door Berenschot ontwikkelde ‘spinnenweb’-model verouderd raakte. Dit is duidelijk te zien als een aantal jaren van spinnenwebben naast elkaar gelegd worden. Je ziet dat de ‘marktleiders’ nauwelijks beter worden, terwijl zij toch wel degelijk nieuwe innovaties doorvoerden.