Artikelindex

Wie is de marktleider in WMS?

De jaren 2002 en 2003 waren dramatische jaren voor verschillende WMS-leveranciers. Diverse analisten hadden voorspeld dat de markt zichzelf zou gaan saneren en dat twee of drie van de top tien-spelers zouden afhaken. Ook was er verwacht dat de ERP-vendors, zoals SAP, een belangrijk marktaandeel zouden verwerven. De markt heeft inderdaad op zijn kop gestaan. Het is tekenend dat Berenschot het vorige jaar geen alomvattend onderzoek naar de WMS-markt kon presenteren, omdat vele leveranciers niet reageerden op de onderzoeksvragen.

Ook hebben de afgelopen jaren zich gekenmerkt door verschillende overnames en fusies. In deze gefragmenteerde markt is het nog steeds niet mogelijk om een absolute marktleider aan te wijzen. Alhoewel er wereldwijd een beperkt aantal spelers de markt lijken te bepalen, heeft de top tien van de WMSleveranciers in de wereld tezamen nog geen marktaandeel dat boven de 25% ligt. In de WMS-markt is er dus duidelijk geen absolute leider zoals Microsoft dat is in besturingssystemen en SAP dat is in de ERP-markt.

Aan de andere kant zien we wel een aantal leiders in bepaalde delen van de wereld, maar al met al er is geen duidelijke marktleider die zowel de functionele diepte en breedte biedt, gebruik maakt van bewezen technologie en locale ondersteuning kan bieden in alle belangrijke landen.

Qua omvang en aantal implementaties is het bedrijf Manhattan Associates veruit de belangrijkste speler. Zij zijn actief op de belangrijkste markten, hebben een support- organisatie en bezitten een rijke functionaliteit. Manhattan Associates is succesvol geworden met haar PkMS i series, een AS-400 product, dat met honderden implementaties haar bestaansrecht heeft bewezen. Echter Manhattan is naarstig bezig om met haar PkMS n-tier product uit de AS-400 wereld te komen. Het risico dat zij stoppen met het ontwikkelen en ondersteunen van het AS-400 product ten gunste van hu n-tier oplossing is groot. Helaas is hun n-tier oplossing nog niet volwassen genoeg om Manhattan het duidelijk predikaat van marktleider te geven.

In augustus 2003 werd bekend dat EXE Technologies voor circa 50 miljoen dollar is overgenomen door SSA, een bedrijf dat door vele overnames zich een belangrijke aanbieder mag noemen op het gebied van ERP, CRM en SCM. Naast Baan en Ironside Technologies siert nu dus ook EXE deze stal. EXE heeft lange tijd gegolden als de meest leidende WMS-leverancier en nog steeds zijn ze qua ontwikkeling vooruitstrevend. Echter in Europa hebben ze door slecht uitgevoerde implementaties veel goodwill – en daarmee ook (potentiële) klanten – verloren. Het succes kende ook haar keerzijde. Het lijkt erop dat EXE geheel onzichtbaar wordt op de (Europese) markt. Echter het ligt in de lijn van de verwachtingen dat – analoog aan wat er bij Baan is gebeurd – de EXEstal een flinke opknapbeurt krijgt, waarbij er flink gesneden zal worden in de overhead functies. Alhoewel nog niet bewezen, de rol van EXE lijkt voor de toekomst nog niet uitgespeeld en een verdere integratie c.q samenwerking met ERP-leverancier Baan lijkt voor de hand liggend. Hiermee zal de opmars van de ERP-leveranciers in deze markt nog meer gestalte krijgen.

Ook opvallend is het samengaan van RedPrairie (voorheen McHugh Software) en LIS in het eerste kwartaal van 2004. RedPrairie is – mede door nieuw inspirerend management – sterk in opmars gekomen in de Verenigde Staten. RedPrairie is in Amerika met name succesvol in zeer complexe procesmatige distributieomgevingen. In deze markt hebben ze een ontzagwekkend aantal referenties. Met hun nieuwe product proberen ze ook in de markt voor discrete omgevingen te penetreren. Hiervoor hebben ze echter te weinig functionele diepgang en ontberen ze goede referenties. Een ander nadeel is dat ze in Europa geen support-organisatie hebben, terwijl een aantal internationale klanten dat toch wel van hun eisen. Het bedrijf LIS daarentegen heeft een dominante positie in het Verenigd Koninkrijk en is sterk in opmars in Nederland, de twee moeilijkste markten voor WMS-systemen in Europa. In Europa heeft LIS de support- organisatie en de referenties. Verder was het een publiek geheim dat LIS mee wilde (en moest) spelen in de Amerikaanse markt. De toenmalige investeerders hadden daar geen trek in en LIS moest dus op zoek naar een andere partner om te kunnen blijven overleven. Zo hebben beide partijen in elkaar de aanvulling gevonden die ze zochten. Het samengaan van de beide partijen levert een WMS-leverancier op waarmee zeker rekening gehouden dient te worden.

Noemenswaardig is de hernieuwde opmars van de het Nederlandse Locus in de Nederlandse markt. In november 2003 is Locus overgenomen door Centric. De overgang naar Centric maakt het voor Locus mogelijk de ingezette groei te combineren met verdere professionalisering en uitbreiding van het dienstenpallet. De overname past in de branchegerichte marktstrategie van Centric. De oplossingen van Locus vormen een belangrijke strategische aanvulling op het reeds bestaande producten- en dienstenaanbod, met name voor de branches transport en logistiek, groothandel en retail en voor productiebedrijven. Opvallend is overigens dat de fusies en overnames in de markt voor WMS een aantal grote partijen oplevert. Ondanks het feit dat een WMS een typische Supply Chain Execution-oplossing is, domineren (na de overnames) de WMS-leveranciers de top 10 van Supply Chain Management (SCM)-leveranciers. Enerzijds geeft dat voeding aan de verwachting dat de markt voor SCE zich de komende jaren zal gaan uitbreiden ten koste van de Supply Chain Planning (SCP). Anderzijds geeft het aan dat WMS wel degelijk een topic in het bedrijfsleven is.