Artikelindex

Het Gartner Magic Quadrant

Gartner is in Amerika één van de meest vooraanstaande onderzoeksbureaus op het gebied van WMS. Jaarlijks publiceren zij hun studie naar de WMS-markt samengevat in ‘The Global Warehouse Management Magic Quadrant’. Om meegenomen te worden in de ‘Global WMS Magic Quadrant’-analyse moet een leverancier een betrouwbare visie demonstreren in de ontwikkeling van een WMS-systeem in complexe magazijnomgevingen. Verder moet zij voldoen aan minstens één van de volgende criteria:

  • de onderneming moet significant aanwezig zijn als onderneming;
  • de onderneming moet significant in de WMS-markt actief zijn;
  • de onderneming geeft blijk van een unieke visie, aanwezigheid of capaciteiten.

Vele leveranciers komen doordat zij niet aan deze criteria voldoen niet in aanmerking voor een plaatsje in Gartners Global WMS Magic Quadrant. Echter het wil niet zeggen dat het niet opgenomen zijn leveranciers per definitie diskwalificeert. Ze voldoen in de ogen van Gartners – die toch Amerikaans georiënteerd zijn – niet aan de door hun gestelde criteria. Aan de andere kant: opname wil niet zeggen dat deze leveranciers door Gartner ondersteund worden. Gartner stelt slechts waar te nemen, geen partijen te steunen. Opname in het Quadrant brengt naast de voordelen van sneller op een ‘long- of shortlist’ uit te komen, ook verplichtingen met zich mee. Een moment minder presteren kost goodwill bij de analisten. Een negatieve verschuiving in het kwadrant kan (potentiële) klanten kosten. Hier geldt dus zeker de uitspraak ‘adel verplicht’.

Het Magic Quadrant is een grafische representatie van wereldwijde commerciële aanbieders die een prestatie neerzetten in de markt of een segment ervan. Deze waarneming is bij Gartner gebaseerd op levensvatbaarheid, service en ondersteuning, features en functionaliteit en last but not least de gebruikte technologie.

‘Ability to Execute’ geeft Gartners mening weer hoe goed een leverancier op dit moment presteert in de markt.

‘Completeness of Vision’ geeft Gartners mening hoe een leveranciers in de toekomst zal functioneren, gebaseerd op de markt waarin hij opereert.

WMS-Gartner Magic Quadrant 2003

Figuur 1. Gartners 2003 Global WMS Magic Quadrant.

In figuur 1 is het ‘Magic WMS Quadrant’ voor 2003 weergeven. Er is – zoals eerder gesteld – geen duidelijke leider. Het bedrijf Manhattan Associates komt door haar omvang, aantal implementaties en positionering in de markt het dichts in de buurt van deze positie. Met haar omzet van 176 miljoen dollar in 2002 staat Manhattan toch op een vierde plaats in de top 100 van SCM softwareleveranciers. Bijna vanzelfsprekend moet zij SAP, I2 Technologies en Manugistics laten voorgaan. Interessant is om waar te nemen dat de samenvoeging van RedPrairie en LIS een interessante leverancier met een drietal goede producten oplevert. Deze combinatie zal het een aantal spelers op de markt knap lastig gaan maken. Met een gezamenlijke omzet van meer dan 100 miljoen dollar wordt het een speler in de SCM-top 10 en dus zeker een speler die Manhattan zal kunnen benaderen.

Ook zien we dat SSA met EXE een mogelijk interessante aankoop heeft gedaan. Het product Exceed 4000 is gepositioneerd in een aantal duidelijk interessante markten, namelijk geavanceerde magazijnoperaties in 3PL, High-Tech Electronics, Conusmer Packeed Goods (CPG) en direct-to-customer operaties. De footprint van SSA Global is indrukwekkend, zij biedt een bedrijfsbrede oplossing. Van frontoffice tot IT-infrastructuur, van R&D tot service. Hiermee is SSA een kapitaalkrachtige en mogelijke machtige speler op de markt. Het gevaar dreigt echter dat EXE als zelfstandige speler zal ondersneeuwen in de bedrijfsbrede aanbiedingen van SSA.

Vanuit de ERP-hoek zien we dat SAP niet doorstoot op de WMS-markt. In de praktijk is gebleken dat SAP daar toch nog onvoldoende ervaring in heeft en vaak zijn beloften voor (klantspecifieke) ontwikkelingen niet nakomt. Verder hebben we in die hoek ook nog de combinatie JD Edwards en PeopleSoft. Deze twee partijen zijn op een conventionele wijze samengegaan en kunnen vanuit de ERP-hoek nog voor de nodige bewegingen zorgen. In ieder geval nemen zij samen voor ruim 200 miljoen dollar in de markt deel. Voor gebruikers van de ERP-software van deze partijen opereren en niet al te complexe omgevingen kunnen de WMS modules een hele interessante optie zijn.

Interessant zijn natuurlijk nog de niet genoemde spelers in het visionairskwadrant. MARC Global is nog steeds een van de belangrijkste aanbieders in zowel Noord Amerika als de Benelux. Echter qua omvang is het misschien teveel David tegen Goliath aan het worden. De opgebouwde referenties in de VS en Europa en het aantreden van een nieuw management (veelal afkomstig van Manhattan Associates) geeft vertrouwen in de toekomst van MARC. Echter met een omzet van circa 22 miljoen dollar in 2002 blijft de financiële draagkracht een potentieel gevaar voor mogelijke kopers en is MARC een potentiële kandidaat voor een overname.

Het bedrijf Swisslog is ook nog een speler die niet vergeten of onderschat moet worden. Met een 7de plaats in de SCM top 10 en een omzet in 2002 van ruim 110 miljoen dollar spelen zij wel degelijk een rol. Ook hebben zij met Molnlycke een belangrijke referentie in Europa in handen. Swisslog concentreert zich met name op situaties waarin de koppeling met material handling-systemen een belangrijke rol speelt. Swisslog komen we daarom meer in de complexe productieprocessen en minder in de retail-omgevingen tegen. Zowel MARC en Swisslog opereren in het duurdere segment van de markt. Hun implementatiekosten liggen beduidend hoger dan bij de belangrijkste concurrenten.

Natuurlijk zijn er leveranciers in het Magic Quadrant die niet of nauwelijks in Europa actief zijn. We kunnen hierbij denken aan Yantra en Highjump. Met name de laatste leverancier is interessant en moeten we blijven volgen in verband met haar standaard off-the-shelf WMSfunctionaliteit. Aan de andere kant zijn er leveranciers die wel in Europa en de Nederlandse markt actief zijn, maar niet in het Magic Quadrant voorkomen omdat ze niet aan de criteria voldoen. Een partij die daarin zeker genoemd moet worden is MLS van FujitsiServices. Alleen in Nederland hebben zij meer dan 50 implementaties op hun naam staan en zij expanderen vrij snel in Europa. Nadeel is dat de kosten van een implementatie inclusief training aan de hoge kant liggen. Om die reden opereren zij – net als MARC en Swisslog – aan de bovenkant van de markt. Met een kapitaalkrachtige Japanse moedermaatschappij en een zeer goed servicenetwerk moeten we deze partij in de gaten blijven houden. Op het gebied van ERP-leveranciers die zich ook toeleggen op WMSfunctionaliteit is MBS Navision van Microsoft Business Solutions een groeiende partij. Met vele implementaties en een gunstige prijsstelling weten zij veel Navision gebruikers naar zich toe te trekken. Twee noemenswaardige locale partijen zijn tot slot Interchain en Locus, waarbij Locus door haar prijsstelling en functionaliteit een interessante propositie kan bieden.