Artikelindex

Uitdagingen voor de toekomst

Het is dus nog steeds druk in de wereldwijde markt voor Warehouse Management Systemen. In de komende tijd zal door de slechtere resultaten van de afgelopen periode de concurrentie en competitie alleen maar toenemen. De belangrijkste uitdaging voor veel leveranciers zal het overleven zijn. Om te kunnen overleven op de wereldmarkt is het van belang om in ieder geval actief te blijven op de twee belangrijkste markten van dit moment Europa en Noord Amerika. Alhoewel de meeste pakketten elkaar functioneel gesproken niet erg veel ontlopen, zijn er toch een aantal trends waarop de WMS-leverancier zal moeten inspelen. De belangrijkste trends zijn:

  • De ondersteuning van Radio Frequency Identification (RFID). Deze technologie maakt een zeer uitgebreide tracking en tracing van producten mogelijk. Een WMS zal het maximale uit deze technologie moeten kunnen halen.
  • De ontwikkeling en ondersteuning van de ‘Adaptive Supply Chain’. De samenstelling van en de partners in de ketens zullen minder statisch worden. Dit zal een sterk beslag leggen op de wijze van uitwisseling van gegevens. Een WMS moet daardoor op eenvoudige wijze met partners in haar omgeving kunnen communiceren.

Het WMS richt zich momenteel voornamelijk op het beheer van aansturing van magazijnoperaties. Hierbij is het systeem sterk in het op snelle en efficiënte wijze afhandelen van orders. Een WMS gebruikt daarin de pushmethodiek. Echter mede door de verbeterde magazijnsoftware komen de ‘constraints’ buiten de magazijnoperatie te liggen.

Bijvoorbeeld het transport- en douanemanagement gaat een steeds belangrijker rol spelen. Het ligt voor de hand dat het magazijn meer door het distributiekanaal gestuurd gaat worden en dus zal veranderen van een push- naar een pull-omgeving. Een vergaande integratie met Transport Management Software (TMS)en voor Europa Douane Management Software (CMS). Hierdoor zal een effectieve Supply Chain Execution (SCE) Suite ontstaan. Het logistieke netwerk zal in het licht van het voorgaande dynamischer worden. De virtuele keten zal haar intrede doen. Hebben we het bij de Adaptive Supply Chain meer over de technische aspecten van gegevensuitwisseling. Bij de Virtuele Supply Chain zal de dynamiek van de logistieke netwerken haar eisen stellen aan de snelle configureerbaarheid van de WMS-software.

Een leverancier die het nalaat met deze ontwikkelingen mee te gaan, zal merken dat zijn positie snel zal worden ingenomen door een leverancier die dat wel doet. Potentiële klanten moeten derhalve kijken naar de activiteiten die de leverancier op alle vier de gebieden ontplooit. Een adequate R&D-afdeling van de leverancier zal zijn levensvatbaarheid op de lange termijn waarborgen.


Dit artikel is in 2004 verschenen in het Handboek voor Logistiek en Informatietechnologie van TenHagen Stam Uitgevers. Auteur: Paul Denneman.