Artikelindex

Waarom Manufacturing Execution Systems?

Vandaag de dag stelt de markt steeds hogere eisen aan de productiebeheersing. Immers, de mate van beheersing van het proces zal het rendement van een productiefaciliteit in grote mate beïnvloeden. Investeringen in productiefaciliteiten worden in steeds grotere mate bepaald door specifieke wensen van de ondernemingsleiding. Deze wensen worden op hun beurt weer geïnitieerd door bepaalde trends in de markt. Als we kijken naar de criteria die een rol spelen om (positief) te beslissen in investeringen in productiefaciliteiten, dan zien de volgende trends:

Cyclustijden en tussenvoorraden moeten worden geminimaliseerd Dat stelt hoge eisen aan Shop Floor Control (SFC) systemen. Productie-informatiesystemen moeten meer kunnen dan het louter volgen van productieorders. Volgordebepaling en allocatie van productieorders op basis van actuele informatie over klanten en status zal op de productievloer moeten plaatsvinden.

De Product Life Cycles worden korter Een productiefaciliteit kan niet meer maandenlang werken aan het voorbereiden en optimaliseren van het productieproces. Redenen hiervoor zijn terug te voeren op kortere product life cycles en marktinvloeden. We noemen er een paar: producten worden slechts voor een korte tijd geproduceerd; de ‘time-to-market’ moet kort zijn en besparingen worden gevonden bij de (0)-productievoorbereiding; er is geen stabiele productmix; series van één stuk vormen geen uitzondering meer; producten en processen zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen.

Producten en processen zijn gescheiden gebieden De kortere cyclus tijden en product life cycles forceren veranderingen in de wijze waarop de productie en de kwaliteitsbeheersing van producten worden beheerst. De huidige trend is dat we de geschiktheid van het proces gaan volgen en waar nodig verbeteren. Dit gebeurt onafhankelijk van het product dat gemaakt wordt. De productkwaliteit wordt gevolgd over de verschillende (toegepaste) processen heen. Van de productgerichte verbeterbenadering gaan we over naar een integratie van product- en procesgerichte verbeterbenaderingen.

Een nieuwe generatie productiebesturingssystemen zal dan ook het gegeven moeten ondersteunen dat de fabriek een onderdeel is van een moderne Supply Chain. Uit AMR-onderzoek (1998) is gebleken dat de relatie tussen een onderneming en haar fabrieken van cruciaal belang is. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat:

Een fabriek snel moet kunnen reageren op een kortetermijnvraag uit de markt. Het verwijderen van voorraad uit het distributie- en leverancierskanaal bespaart geld, maar forceert ook dat de fabriek moet reageren. Iedere Supply Chain-strategie is gedoemd te mislukken als de fabrieken niet binnen enkele uren of dagen kunnen reageren op onverwachte veranderingen in de klantenvraag!

Een fabriek moet een autonome entiteit zijn Er bestaat nog steeds geen goed voorbeeld van een onderneming waar een centrale planning van gedetailleerde productieoperaties effectief is. (Het werkte niet in de voormalige Sovjet Unie en het werkt niet in individuele ondernemingen.) Een fabriek moet immers voortdurend de planning aanpassen aan nieuwe onverwachte situaties, zoals vraagvariaties, beschikbaarheid van arbeid, machinestilstand en materiaalproblemen.

Om die reden denken wij dat een fabriek slecht losjes gekoppeld mag zijn aan de overige delen van de onderneming en haar klanten, waarbij zij haar best doet om te voldoen aan de vraag (in het bijzonder het plannen en het verzenden) en het optimaliseren van haar operaties, om nog beter aan die vraag te voldoen. De hedendaagse complexiteit maakt dit onvermijdelijk. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ontwikkeling van Advanced Planning and Scheduling (APS) systemen, kan het zijn dat het model van de interne processen van een fabriek zo complex is als of zelfs complexer is dan de Supply Chain waarvan het deel uit maakt. In parallel met de complexiteit van software ontkomen we er niet aan om meer modulair te denken en te kijken vanuit verschillende niveaus van abstractie!

Een fabriek moet aansluiten op het concept van contract manufacturing Als we gebruik maken van onafhankelijke ondernemingen voor het fabriceren van onze producten (contract manufacturing) is de noodzaak voor een volledig autonome fabriek volledig duidelijk. In de elektronica-, semiconductors-, automotive- en vliegtuigindustrie wordt deze wijze van produceren al breed toegepast. En zelfs in de moeilijke farmaceutische industrie worden de eerste stappen voor fabrieksmatige outsourcing gezet.

Een niet ongewoon scenario voor een verticaal geïntegreerde onderneming is om een aantal of zelfs alle fabrieken te verkopen aan een ‘contract manufacturer’. Bij een dergelijke overdracht gaan alle ‘assets’ (fabriek, product en personeel) over naar een nieuwe eigenaar. De verkoper wordt hierdoor een klant van zijn eigen fabriek en kan zijn aandacht richten op zijn kernkwaliteiten, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling en verkoop. Deze tendens zet zich op dit moment sterk door. Is uw fabriek op dit moment geen ‘contract manufacturer’ dan kan dat morgen wel zo zijn. Bij het ontwerpen van uw automatisering moet u er al vanuit gaan dat u een ‘contract manufacturer bent’!