Artikelindex

Tot besluit

Natuurlijk kent een applicatie als InSite meerdere toeters en bellen die de potentiële koper moeten overreden om het pakket aan te schaffen. Hierbij kunnen we denken aan beveiliging van het systeem, platform, archivering, internationalisatie en multi-language enzovoort. Deze aspecten zijn in het voorgaande bewust niet beschreven, omdat ze te ver gaan voor het doel van dit artikel.

In dit artikel hebben we getracht een beeld te geven van de trends die zich momenteel afspelen op het gebied van productieautomatisering. Deze trends hebben invloed op de keuze van een applicatie die deze automatisering moet ondersteunen. Aan de hand van deze trends en de mogelijkheden van een pakket als InSite hebben we getracht een inzicht te geven in de status quo op het gebied van Manufacturing Execution Systems.

Duidelijk mag zijn dat deze wereld in beweging is en dat de leveranciers van applicaties deze beweging zullen overnemen en mogelijk nog zullen versterken. Nu er weer een periode van economische teruggang is ingeluid, zal de noodzaak om te komen tot reducties in de kostprijs van het product groter worden. Het ligt voor de hand dat er daardoor sterker gekeken zal gaan worden naar verdere mogelijkheden om de productie te automatiseren. Het ligt daarmee tevens voor de hand dat de aandacht voor Manufacturing Execution Systemen alleen maar zal toenemen.

 


Dit artikel is in 2003 verschenen in het handboek voor Logistiek en Informatietechnologie van tenHagen Stam Uitgevers. Auteur: Paul Denneman.