Artikelindex

Een overzicht van Camstar's InSite

Het bedrijf Camstar heeft met het zogenaamde InSitesysteem getracht een systeem te ontwikkelen dat samengaat met de huidige ingewikkelde productieprocessen. Het zou moeten zorgen voor een flexibele, op het internet gebaseerd platform voor het behandelen van bestellingen van klanten via meerdere fabrieken en processen. De kern van InSite is een fabrieksinformatiemodel en het representeert een nieuwe generatie software gebouwd op een configureerbaar en uitbreidbaar platform. InSite kan worden geconfigureerd om zo specifieke eisen van elk product, proces en fabriek tegemoet te komen. Dit zou ervoor moeten zorgen dat een bedrijf zijn applicaties kan standaardiseren zonder dat functionaliteit, zichtbaarheid of beheer eronder moeten lijden.

InSite zou het volgende moeten bieden:

 • Een consistente interface voor e-Business en Supply Chain-systemen.
 • Een flexibele ondersteuning voor productie om zo tegemoet te komen aan site-specifieke behoeften.
 • De keuze tussen gecentraliseerde of gedecentraliseerde beheer en configuratie.
 • Een ondernemingswijde toegang tot real-time productie informatie.
 • Gestandaardiseerde systemen en hulpmiddelen met betrekking tot operaties, fabrieken, producten en processen.

InSite behandelt alle elementen van uw operaties (materialen, gereedschappen, processen en personeel) met een configureerbaar model van die operaties. Gecombineerd met real-time zichtbaarheid over fabriekswerkzaamheden krijgt men, met behulp van InSite’s fabrieksinformatiemodel, controle over de productieactiviteiten in de gehele onderneming, terwijl het ook de mogelijkheid biedt om u zich aan te passen aan veranderende eisen van klanten en bedrijfsactiviteiten.

Zoals gesteld, het fabrieksinformatiemodel vormt de basis. In dit model wordt de fabriek beschreven en dit bestaat uit:

 • Een fysiek model, bestaande uit definities voor de onderneming, fabrieken, locaties en resources.
 • Een procesmodel, bestaande uit definities voor het product, de workflow en processtappen.
 • Tracering en uitvoering, het aspect van het fabrieksinformatiemodel waar alle activiteiten plaatsvinden, gebaseerd op de instellingen van fysieke en procesmodellen.

Op basis van het fabrieksinformatiemodel houdt het MES de actuele situatie bij, doet het aanbevelingen voor allocatie van productiestappen aan werkstations en capaciteitsgroepen en geeft het de benodigde instellingen aan die productie-eenheden door. Dit is schematisch weergegeven in de figuur 5.

Figuur 5. Het InSite fabrieksinformatiemodel.

Figuur 5. Het InSite fabrieksinformatiemodel.

Het werken met InSite vangt aan met het definiëren van een model van de operatie en geeft u middelen om dit model aan te passen naar specifieke en veranderende omgevingen. De gegevens gebruikt in het model sturen de verschillende softwarefuncties aan. Hierdoor is het programma:

 • Aanpasbaar aan veranderingen binnen uw bedrijf.
 • Flexibel genoeg om aan een scala aan productietypes en stijlen tegemoet te komen.
 • Gemakkelijk om te onderhouden en te vernieuwen. Het definiëren van een goed fabrieksinformatiemodel kost over het algemeen de meeste tijd (en dus kosten) in een implementatie.

De output van het programma is een uitgebreide set van transacties, die de doorstroming in de fabriek weergeven en activiteiten sturen. Verder geeft het – op de wijze die het best de operatie weerspiegelt – een real-time overzicht van productieactiviteiten en is het mogelijk deze activiteiten te traceren.

De gebruikersinterface is naar eigen zeggen intuïtief en gemodelleerd naar uw processen, terminologie en zakelijke handelingen, om zo transacties gemakkelijker toegankelijk te maken.