Artikelindex

De fysieke definitie

Zoals eerder gesteld, omvat het fabrieksinformatiemodel verschillende onderliggende modellen. De fysieke definitie van een onderneming beschrijft de fysieke layout van locaties en resources (mensen en middelen). InSite hanteert hierbij de volgende definities:

Onderneming: Een onderneming bestaat uit een groep fabrieken.

Fabriek: Een fabriek is een divisie, afdeling, sectie of groep die wordt onderscheiden voor accounting- of rapportagedoeleinden. Vaak – echter niet altijd – houdt een fabriek een bestaande productiefaciliteit in.

Locatie: Een locatie is een plek aangewezen binnen een fabriek. Meestal bedoelen we hier (magazijn)gangen en legborden mee.

Resource: Een resource zijn de gereedschappen, machines en elk ander niet-materieel item – bijvoorbeeld mensen – dat gebruikt wordt binnen productieprocessen. Resources staan meestal niet vermeld als zodanig in de stuklijst (BOM), maar zonder de resources kan het product niet tot stand komen. Resources kunnen worden gebruikt door één of meerdere resourcegroepen. In het fysieke model worden de bovengenoemde elementen vastgelegd en beschreven.