Artikelindex

Tot besluit

De markt van integratie-applicatie en de integratietechnologie is sterk in beweging en zal voorlopig nog in beweging blijven. Het waarnemen van een trend is dan ook slechts te interpreteren als een momentopname. Echter de aandachtsgebieden die hierdoor blootgelegd worden, zullen wel degelijk consequenties hebben voor (grote) ondernemingen en hun leveranciers. Het verdient dan ook aanbeveling om meer nadruk te leggen op de visie en strategieën van leveranciers hoe zij deze uitdagingen benaderen.


Dit artikel is in 2002 verschenen in het Handboek voor Logistiek en Informatietechnologie van TenHagen Stam Uitgevers. Auteur: Paul Denneman.