Artikelindex

Het monolithisch patroon

Monolithische systemen zijn zelfstandige systemen, meestal vanuit traditionele programmeertechnieken opgebouwd. Als er al integratie binnen dit model bestaat, vindt dit bij een typische implementatie plaats door binnen de applicatie ontwikkelde interfaces. De interfaces worden in dit geval gestart en beheerst door binnen de applicatie bestaande logica. Bijvoorbeeld, een Order Management Systeem (OMS) stuurt gevalideerde data direct naar een magazijn/locatiesysteem. Dit zal praktisch gesproken een door het OMS gegenereerde ‘flat-file’ zijn, die rechtstreeks wordt opgevangen door het magazijn/locatiesysteem.

Binnen het monolithische patroon zijn de verschillende modules van de verschillende applicaties vast met elkaar verbonden. Alhoewel deze benadering in beginsel goedkoper lijkt dan bij de andere patronen, is het door de gecumuleerde kosten van iedere aanpassing, upgrade en vervanging vele malen duurder. Een benchmark met middleware systemen over de levenscyclus van de applicaties gezien, wordt weergegeven in figuur 3.

Figuur 3. Benchmark op cost-ofownership tussen conventionele (monolithische) integratie en middleware oplossingen (bron: MARCGS).

Figuur 3. Benchmark op cost-ofownership tussen conventionele (monolithische) integratie en middleware oplossingen (bron: MARCGS).

Bij deze vorm van integratie zijn over het algemeen softwaretechnische wijzigingen nodig in alle betrokken applicaties. Dit heeft weer tot gevolg dat er gespecialiseerde kennis noodzakelijk is en dat implementatiecycli langer zijn. De monolithische integratiebenadering kent zijn oorsprong vanuit de maatwerkoplossingen voor softwareapplicaties. Vele grote ondernemingen hebben hun eigen oplossingen gebouwd en zitten nu met grote IT-afdelingen die deze oplossingen, vaak gebaseerd op oudere programmeermethoden, moeten onderhouden. In de aanloop tot het nieuwe millennium (Y2K-problematiek) en de overgang naar de Euro, zijn vele van deze systemen vervangen door standaardsoftware. De monolithische benadering is in die overgang mede vervangen door integratiebenaderingen gebaseerd op middleware oplossingen. Binnen de huidige generatie middleware oplossingen overheersen momenteel de volgende drie integratiepatronen.