Artikelindex

Het data consistency model

We spreken van het data consistency model als de applicaties en systemen hun onderlinge gedragingen coördineren door uitwisseling van informatie via gemeenschappelijke databases. Belangrijke eis rondom deze gemeenschappelijke databases en de uitwisseling van informatie is dat de data consistent is en blijft.

Bijvoorbeeld, een applicatie dat operationele data kan extraheren, samenvatten en dupliceren, kan daardoor bepaalde managementinformatie en ondersteunende systemen voeden. Deze onderliggende systemen worden op hun beurt weer gebruikt om operationele beslissingen in andere units te ondersteunen.

Het data consistency model is een goede vorm van integratie, indien we spreken over relatief autonome systemen die informatie per batch kunnen verwerken en waarbij asynchrone communicatie tussen de deelnemende applicaties acceptabel is. Dit integratiepatroon is verder zeer goed indien informatie als bulk verwerkt dient te worden of indien er herhaaldelijk gebruikgemaakt wordt van dezelfde informatie uit een van de applicaties.