Artikelindex

Het multistep proces model

Het multi-step proces model, is het model waarbij verschillende applicaties communiceren door een asynchrone uitwisseling van transacties waarbij steeds een bepaalde volgorde wordt aangehouden en de blauwdruk van een business proces de volgorde van de stappen aangeeft. Bij een multi-step proces, in bijvoorbeeld een inkoopsysteem, vindt het creëren van het aanvraagformulier, de goedkeuring van de inkoopaanvraag en productie en uitgifte van de inkooporder plaats in een reeks van gecoördineerde transacties. Multi-step integratie is een goede oplossing voor de meeste toepassingen waarbij integratie van verschillende bedrijfsprocessen, over verschillende applicaties heen, een belangrijke rol speelt.

Een goed voorbeeld hiervan is de integratie van verschillende ‘best-of-breed’-applicaties gebruikt in de verschillende bedrijfsonderdelen. Met ‘best-of-breed’ wordt hier bedoeld dat een bedrijf voor het specifieke proces een applicatie kiest die het best aan de specifieke kenmerken van het proces voldoet. Dit resulteert bijna altijd in systemen van verschillende leveranciers waarvan misschien zelfs maar een deel van de aanwezige functionaliteit gebruikt wordt. Als tegenhanger hierop kan men bijvoorbeeld de ‘product-suite’-benadering kiezen, waarbij in principe alle functionaliteit in het gekozen systeem en modules van een leverancier zitten.

Bij toepassing van de multi-stepmethode wordt de business logica ingebracht in de integratielaag. De gebruiker wordt dan, vaak zonder dat hij het weet, door verschillende applicaties heen geleid. Een voorbeeld van architectuur wordt weergegeven in figuur 4.

Figuur 4. Multi-step applicatie-integratie.

Figuur 4. Multi-step applicatie-integratie.

Bij multi-step integratie communiceren applicaties meestal indirect met elkaar, waarbij ze gebruikmaken van berichtenservices, transport via het internet of van data warehouses. Hierbij zal een afzonderlijke ‘integration broker’ waarnemen indien een bepaalde applicatie output genereert, vaststellen of andere applicaties deze output nodig hebben, en zal tot slot deze output omvormen naar het gewenste formaat en vervoeren naar de juiste applicatie.

Het multi-step model is vandaag de dag het meest toegepaste integratiemodel binnen grote (multinationale) ondernemingen. Belangrijke reden hiervoor is dat het voorziet in zowel interne (application-to-application of A2A) als externe (business-to business of B2B) integratieproblemen. Daarnaast is het grote voordeel dat er geen (maatwerk) aanpassingen in de gekoppelde systemen nodig zijn.