Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

De volgende aspecten van een onderneming dienen in een min of meer dwingende volgorde te worden bekeken, alvorens logistieke sturing zinvol kan zijn:

  • de doelstellingen ten aanzien van marktsegmenten, markteisen en produktassortiment zullen moeten duidelijk worden geformuleerd;
  • de karakteristieken van de markt, het produkt en het proces dienen te worden beschreven;
  • de basisstructuur van de onderneming geeft een indicatie over samenhang en locatie van de primaire functies in het voortbrengingsproces en dient derhalve te worden vastgelegd;
  • het plannings- en besturingsconcept moet passen binnen bovengenoemde structuur op basis van de door het management gekozen positie van het ontkoppelpunt;
  • de logistieke organisatie zal zodanig moeten worden geformuleerd dat het hanteren plannings- en besturingsconcept binnen het kader van de basisstructuur kan worden uitgevoerd;
  • de informatiebehoeften volgen eveneens uit de het plannings- en besturingsmodel en uit de gekozen logistieke organisatie; 1 DRP staat voor Distribution Resource Planning.
  • de procedures en systemen, zo mogelijk in de vorm van automatiseringssystemen, die kunnen worden gebruikt om de informatie op de vereiste wijze te behandelen en te verwerken.

Bij het ontwerp van een integraal besturingssysteem dient men een afweging te maken tussen:

  • produktie- en verwervingskosten;
  • opslag- en distributiekosten;
  • service aan de klanten.