Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Het hoofdproduktieplan is een geaggregeerd plan. Het plan is opgesteld met een bepaalde vraagverwachting per item en een vastgestelde capaciteit. Veranderen nu de marktomstandigheden (hogere vraag naar een bepaald item), dan zou het MPS voor dat item moeten worden aangepast (verhoogd). Bij gelijkblijvende capaciteit kan dit alleen maar door het MPS van een ander item aan te passen (te verlagen). Indien de beschikbare capaciteit wijzigt, dan dient het MPS ook te worden aangepast.
  • Het hoofdproduktieplan is een filosofie, die is vertaald in een algoritme. Dit algoritme wordt in MRP-II software toegepast. Echter aanschaf van MRP-II software is niet noodzakelijk. Zeker indien het aantal MPS-items beperkt is, kan er gebruik worden gemaakt van een „papieren planning” of van spreadsheets.
  • De keuze van de MPS-items is bepalend voor een goede toepassing van de filosofie. Bij teveel items zal het MPS meer onderhevig zijn aan veranderingen. Hierdoor is het MPS moeilijk realistisch te houden.
  • Door middel van het MPS wordt getracht verschillende bedrijfsfuncties te integreren. Bij invoering zal dan ook evenredige aandacht moeten worden besteed aan al deze bedrijfsfuncties.
  • Een nadeel van MRP is dat het „nerveus” wordt, indien er aanpassingen worden gemaakt binnen het HPP aan aantallen en beschikbaarheidsdata. Het systeem rekent de afhankelijke vraag opnieuw door en komt met vele uitzonderingsboodschappen. Om deze nerveuze reacties te beperken wordt er gebruikt gemaakt van een zogenaamde Demand Time Fence (DTF) en een Planning Time Fence (PTF).
    1. Binnen de Demand Time Fence (bijvoorbeeld tussen periode T en T+6) worden geen verkooporders of -wijzigingen toegelaten. Alle produktieorders en met name de assemblageorders zijn reeds in produktie. Het wijzigen van aantallen en/of beschikbaarheidsdata kost te veel geld.
    2. Tijdens de Planning Time Fence (bijvoorbeeld tussen periode T+7 en T+12) worden de modules of halffabrikaten gemaakt. Binnen de voorspelde mix van modules kunnen er eindprodukten aan de klant worden beloofd. 3. Na de Planning Time Fence (bijvoorbeeld vanaf periode T+13) is in principe alles mogelijk. De enige beperkingen zijn hier beschikbaarheid van materialen en capaciteit.