Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem: Extra verkooporders

Het bedrijf SUPERFAN is een producent van ventilatoren en maakt een aantal verschillende produkten. Bij de produktie van het gewilde model „Propeller” wordt gebruikt gemaakt van een kritische capaciteitsbron en dienen de materialen reeds een jaar van te voren te worden ingekocht. De verkoper van SUPERFAN heeft voor de komende 12 perioden een prognose van de te verwachten vraag opgegeven. Op basis van deze vraag is er tussen verkoop, inkoop en produktie een produktieplan opgesteld van 75 stuks per periode. De verkoper gaat aan de slag en weet een groot deel van de voorspelling waar te kunnen maken. De eerste periode heeft hij zelfs meer verkocht dan zijn doelstelling. De produktie loopt volgens plan. Het hoofdproduktieplan is als weergegeven in tabel 1.

Tabel Hoofdproductiekplan

Tabel 1. Hoofdproduktieplan.

De verkoper krijgt nu een vraag of met spoed (periode 1) 25 stuks van het model propeller kan leveren. Hij weet dat hij al boven zijn doelstelling zit, maar met de te verkrijgen bonus in zijn achterhoofd komt hij met deze vraag bij de produktiebaas. Zoals de verkoper eigenlijk wel had verwacht, antwoordde de produktiebaas dat het leveren van 25 stuks extra niet kan, zonder andere klanten te moeten teleurstellen. De verkoper wil zijn bonus niet direct laten schieten en vraagt hoeveel er dan kunnen worden geleverd. De produktiebaas weet niet direct het antwoord en samen vertrekken ze naar de planner. De produktieplanner hoort de beide heren aan en vraagt de verkoper in hoeverre zijn prognoses wel juist zijn. De verkoper antwoordt dat de totale vraagverwachting gelijk blijft, maar dat één klant haar produkten eerder wil als gevolg van een wijziging in haar produktieplan. De planner voert wat getallen in zijn computer. Na enig nadenken antwoordt hij dat de 25 stuks niet in periode 1 kunnen worden geleverd, maar wel in twee deelleveringen: 13 stuks in periode 1 en 12 stuks in periode 2.

De verkoper dient zich wel te realiseren dat hij nu pas levertijden kan afgeven vanaf periode 4. De verkoper is zichtbaar tevreden met dit antwoord. De produktiebaas vraagt zich echter af hoe de planner tot dit antwoord is gekomen. Oplossing: De planner is tot zijn antwoord gekomen doordat hij de zogenaamde „Available-to-Promise” logica toepast. Omdat het MPS de vraag niet zonder meer volgt, zal bij binnenkomende orders steeds gecheckt moeten worden of die orders tijdig te leveren zijn. Een hulpmiddel hierbij kan de ATP-logica zijn. De ATP-rij geeft aan wat er nog aan klantenorders mag worden geaccepteerd. De planner bekeek het schema zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Available-to-promise logica.

Tabel 2. Available-to-promise logica.

De planner zag dat er nog 13 stuks in periode 1 beschikbaar waren. De 25 stuks konden dus nooit in periode 1 worden geleverd, tenzij andere orders kwamen te vervallen of later zouden worden geleverd. Om de gevolgen in de toekomst te bepalen moest hij kijken of er ergens (na periode 1) in de ATP rij een getal lager dan de 13 voorkwam. Dit was niet het geval, waardoor hij deze 13 stuks kon toezeggen. Om te bepalen wanneer de totale order kon worden geleverd, bekeek hij via welke punten voor het eerst minimaal 25 stuks in de ATP-rij voorkwamen. Dit was in periode 2. Om de gevolgen in te schatten moest hij weer, vanaf periode 2, de hele ATP-rij aflopen of er een getal lager dan 25 voorkwam. Dit was niet het geval, waardoor hij de tweede levering van 12 stuks in periode 2 kon toezeggen.

Verwerking van de spoed order in het schema

Tabel 3.Verwerking van de spoed order in het schema.

Na verwerking van de extra order zag de planner dat er in periode 3 geen produkten beschikbaar waren voor verkoop. Om die reden zei hij tegen de verkoper dat nieuwe orders vanaf periode 4 konden worden geleverd.

De vraag van de planner met betrekking tot de juistheid van de voorspelling had niet als doelstelling de verkoper terecht te wijzen, maar om in te schatten of het MPS misschien naar boven diende te worden bijgesteld.


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman.