Artikelindex

Toelichting

Het integraal besturen van de goederenstroom in een onderneming wil niet zeggen dat we ons alleen moeten richten op sec de materiaalstromen. Ook de informatiestromen vormen een belangrijk onderdeel van onze logistieke beheersing. Omdat de goederen- en informatiestromen steeds complexer geworden zijn, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van computerondersteuning. De hevige belangstelling vanuit het bedrijfsleven voor Enterprise Resource Planning (ERP) pakketten  ondersteunen deze constatering.

Belangrijk in de ERP-benadering is dat de logistieke functie niet meer als een afzonderlijke discipline gezien wordt, maar steeds meer als een onderdeel van het geheel. De besturing van de goederenstroom is steeds meer een facet geworden van de totale besturing van de onderneming. Om die reden is het dan ook vanzelfsprekend dat een checklist over goederenstroombesturing niet begint met de goederenstroom, maar bij de doelstellingen en het beleid van de onderneming.

De doelstellingen en het beleid van de onderneming interacteren met de omgeving en de markt waarop de onderneming opereert. De producten die wij maken moeten uiteraard passen in deze omgeving en te verkopen zijn op deze markt. De processen waarover we beschikken moeten goed in staat zijn om deze producten conform de markteisen te produceren.

Verschillende processen kunnen op diverse manieren worden vormgeven. Uitgaande van de ondernemingskarakteristieken kunnen we een basisstructuur vaststellen. Deze basisstructuur vormt de blauwdruk van de fysieke goederenstroom. Als de basisstructuur gedefinieerd is, is duidelijk wat er bestuurd moet worden. Besturing kan echter op verschillende wijzen plaatsvinden. In het besturingsconcept wordt dan ook de wijze van besturen bepaald. Hierbij gaan we natuurlijk uit van de hiervoor genoemde elementen. Hiermee ligt het concept van besturing vast. Dit kan uiteraard vertaald worden naar het logistieke systeem en de logistieke organisatie.