Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

Doelstellingen en beleid

 • Zijn er doelstellingen en beleid gedefinieerd ten aanzien van de primaire activiteiten, zoals marketing en verkoop, ontwikkeling, inkoop, productie, distributie en service?
 • Zijn er doelstellingen en beleid gedefinieerd ten aanzien van de ondersteunende activiteiten, zoals logistiek, kwaliteit en ondernemingsplanning?
 • Zijn er doelstellingen en beleid gedefinieerd ten aanzien van mensen en middelen, zoals personeel, financiën, apparatuur, IT en gebouwen?
 • Zijn er doelstellingen en beleid gedefinieerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

Omgeving, markt, producten en processen

 • Is er bekend welke omgevingsfactoren een rol spelen op de onderneming en welke sterkten en/of zwaktes heeft dat tot gevolg?
 • Op welke markten opereert de onderneming en welke kansen en bedreigingen zijn er op die markten?
 • Welke producten maakt de onderneming? Denk hierbij aan aard van het product, fysieke eigenschappen, productstructuur en substituutproducten.
 • Welke product/marktcombinaties zijn er gemaakt? Denk hierbij ook aan omvang markt, markteisen, positie op de markt, andere product/marktaspecten.
 • Over welke processen beschikt de onderneming? Denk hierbij aan input, primaire- en secundaire processen, voorraadpunt, intern en extern transport, de output en positie in de keten.

Basisstructuur

 • Zijn de drie componenten van de basisstructuur (primaire processen, voorraadpunten en transport) omschreven?
 • Welke typen basisstructuur zijn er herkenbaar in de productie? (job-shop, flow-shop, groepsopstelling, projectopstelling)
 • Welke typen basisstructuur zijn er herkenbaar in de distributie? (flow of keten, permanente netwerken, niet-permanente netwerken).

Besturingsconcept

 • Wat zijn de standaardeenheden van besturing? (feed-forward, feed back, herstel achteraf).
 • Waar is de positie van het klantenorderontkoppelpunt? (ontwerp/ inkoop op order, productie op order, assemblage op order, produceren op voorraad, leveren uit voorraad).
 • Welke subsystemen zijn er te onderscheiden? (productie, distributie, service, enz.).
 • Is de besturing tijd-, materiaal- of capaciteitsgericht?
 • Is er sprake van een „push” of een „pull” besturing?
 • Welke besturingsfilosofie wordt toegepast per subsysteem? (reorderpoint, MRP-I/II, JIT, TPOP, LRP, DRP-I/II OPT, BSC, projectbesturing, capaciteitsbesturing).

Logistieke organisatie

 • Wat voor een type organisatie is er (simple structure, machine bureaucracy, professional bureaucracy, divisiestructuur, missionaire structuur, adhocracy)?
 • Welke posities zijn er noodzakelijk in de organisatie?
 • Welke eenheden kunnen er gegroepeerd worden en wat moet de grootte zijn van een groep? Wat zijn de verantwoordelijkheden en taken?
 • Welke plannings- en controlesystemen zijn er noodzakelijk? Hoe worden deze systemen met elkaar verbonden?
 • Hoe vindt de besluitvorming plaats? Welke overlegstructuren zijn er?

Logistiek systeem

 • Welke deelprocessen zijn er onderscheiden?
 • Welke (systeem)procedures zijn er van belang?
 • Welke fysieke entiteiten spelen een rol?
 • Aan wat voor een soort oplossing de voorkeur gegeven (maatwerk, standaardsoftware)?