Artikelindex

Toelichting

Als we het logistieke vakgebied nader beschouwen, dan kunnen we het onderverdelen in twee belangrijke deelgebieden.

 1. Het traject van inkoop/verwerving tot aan het moment dat de eindprodukten in het magazijn liggen. Dit traject behoort tot het Materials Management.
 2. Het traject van eindprodukten in een magazijn tot aan het gebruik bij de uiteindelijke klant. Dit traject is de fysieke distributie.

Deze beide trajecten kunnen niet los van elkaar gezien worden. Te zamen noemt men de beide gebieden de integrale goederenstroombeheersing. Bekijken we het Materials Management wat meer in detail, dan zien we de volgende deelsystemen:

 • inkoop/verwerving;
 • voorraadbeheer grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten;
 • materials handling;
 • produktieplanning en -besturing.

Het Integraal Materials Management stelt zich ten doel om een balans te vinden tussen de vier deelsystemen. Samenvattend is dit weergegeven in figuur 1.

Het materials managementsysteem.

Figuur 1. Het materials managementsysteem.

Op de verschillende deelgebieden worden door het Materials Management diverse activiteiten uitgevoerd. Een aantal typerende activiteiten:

 • inkoop/verwerving;
  • beoordelen van leveranciers;
  • make-or-buy;
  • verwerven van grondstoffen, hulpmaterialen en halffabrikaten.
 • voorraadbeheer;
  • het beheren en beheersen van voorraden grondstoffen, hulpmaterialen en halffabrikaten;
  • het beheren en beheersen van voorraden gereed produkt tot aan het centraal magazijn.
 • produktieplanning;
  • materiaalbehoefteberekening;
  • afzetprognose en orders;
  • besturen van het produktieproces.
 • Materials Handling;
  • intern transport;
  • handling van grondstoffen, hulpmaterialen en halffabrikaten;
  • handling van gereed produkt tot aan centraal magazijn.

In het traject Materials Management worden beslissingen genomen ten aanzien van:

 • de planning van de produktie, alsmede de beheersing van de uitvoering van die produktieplannen;
 • het voorraadbeheer met betrekking tot grondstoffen en halffabrikaten en het beheer met betrekking tot de voorraden onderhanden werk;
 • het verplaatsen en opslaan van de grondstoffen, halffabrikaten en goederen in bewerking ofwel materials handling.

Het verband tussen deze beslissingen is weergegeven in figuur 2. De besturende activiteiten die binnen de produktiegroepen plaatsvinden worden meestal onder de noemer „afdelingsbeheersing” geplaatst. Ondanks dat deze activiteiten meestal onder de verantwoordelijkheid van de produktiebaas worden uitgevoerd, behoren ze echter wel tot het Materials Management.

Materials Management en produktiebesturing

Figuur 2. Materials Management en produktiebesturing.