Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

 • Het Materials Management houdt zich met een aantal verschillende beslissingen bezig:
  • orderacceptatie;
  • materiaalverwerving;
  • materiaal uitgifte;
  • produktie- en/of werkordervrijgave.
 • De (logistieke) kosten die in deze activiteiten gemaakt worden bedragen tussen de 5 en 20% van de verkoopwaarde van de produkten. In dit traject valt dus geld te verdienen!
 • Binnen een produktiebedrijf worden onder meer het goederenstroom- en het afdelingsniveau onderscheiden. Het Materials Management richt zich in beginsel op de beide niveaus. In de praktijk zal echter de beheersing op afdelingsniveau gedelegeerd worden naar de verantwoordelijke voor produktie. Het Materials Management houdt zich daardoor meer bezig met het besturen en beheren van de voorraadpunten.