Artikelindex

Instant Probleem Oplosser

Probleem: Uw organisatie wil een nieuwe functionaris aantrekken. Deze functionaris zal leiding geven aan de reeds bestaande afdelingen inkoop, produktieplanning en magazijnen. De opslag gereed produkt en het voorraadbeheer in de distributiecentra vallen onder de verantwoordelijkheid van de commercieel directeur. De nieuwe functionaris zal rechtstreeks rapporteren aan de technisch directeur. Voor het opstellen van de personeelsadvertentie moet er een naam voor de functie bedacht worden. Welke functiebenaming stelt u aan de directie voor?

Oplossing: Natuurlijk zijn er vele functiebenamingen mogelijk. Een functiebenaming bestaat uit twee componenten. Een component die iets zegt over de plaats in de organisatiestructuur en een component die iets zegt over het vakgebied. Over de eerste component zullen we hier geen uitspraken doen, aangezien het niet bekend is of de functionaris hoofd, chef, coördinator, manager, directeur, of iets dergelijks zal worden. De tweede component kunnen we in ieder geval afbakenen. De functionaris zal zich bezig houden met het besturen van (een deel van) de goederenstroom. Hij houdt zich echter niet bezig met het gebied van de fysieke distributie. Dat houdt in dat zijn voornaamste taken in het Materials Management zullen liggen. Een functie benaming die hier op wijst zou dus goed zijn. Een goed voorstel zou in de richting gaan van bijvoorbeeld Materials Manager, Hoofd Materials Management of iets dergelijks.


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman