Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Indien er gesproken wordt over onderhanden werk dan is het raadzaam duidelijkheid te verkrijgen over de inhoud die aan het begrip wordt gegeven. Dit kan vele misverstanden voorkomen.
  • Als het onderhanden werk wordt uitgedrukt in de hoeveelheid nog te besteden uren of het aantal resterende bewerkingen (in plaats van kostprijs materiaal plus toegevoegde waarde), dan is het raadzaam te spreken over (resterende) werklast in plaats van onderhanden werk.
  • De beweegredenen voor een logistiek manager om zijn voorraad onderhanden werk te beheersen ligt voornamelijk opgesloten in het gegeven dat hierdoor de beheersbaarheid van de produktieafdelingen wordt verbeterd. Het beheersen zal hij veelal doen door materialen en orders beheerst uit te geven. Hij zal dus de kranen van de watervaten bedienen. Hierdoor zal in eerste instantie de voorraad grondstoffen en halffabrikaten in waarde toenemen. De totale voorraad in het systeem zal dus niet afnemen!
  • Voor een financiële man lijkt het in eerste instantie niet zinvol om te investeren in een verlaging van het onderhanden werk. Toch kan ook hij zijn voordeel hieruit halen. De voorraad op de werkvloer is over het algemeen onbeheerst. Materialen kunnen bijvoorbeeld sneller zoek raken. Een voorraadmagazijn is over het algemeen wel beheerst. De uitgifte wordt geregistreerd en de opslag vindt vaak plaats in een afgesloten ruimte. Voorraadverschillen in een beheerste situatie zijn over het algemeen eenvoudiger te verklaren dan in een onbeheerste situatie.