Artikelindex

Een prioriteitsregel is een in de praktijk gebruikte benaderingsregel om de volgorde van startmomenten van een reeks orders voor een bepaalde machine te bepalen. Bij het gebruik van prioriteitsregels worden conflicten tussen verschillende orders, die op een zeker planningstijdstip concurreren voor bewerking op een bepaalde machine, opgelost door per order een prioriteit te bepalen. Het bepalen van de prioriteit kan gebeuren door toekenning van een getal. De order met de hoogste prioriteit krijgt voorrang. Zodra de machine weer vrijkomt, wordt de opnieuw bekeken welke order prioriteit krijgt. Bij het toepassen van prioriteitsregels wordt nooit op een eenmaal genomen volgordebeslissing teruggekomen.