Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Het consequent toepassen van prioriteitsregels kan, zelfs in een dynamische omgeving, tot aanzienlijke verbeteringen in de doorlooptijd of leveringsbetrouwbaarheid leiden.
  • In een dynamische omgeving heeft de SPT-regel al snel een gunstig effect op de gemiddelde doorlooptijd van orders. – Indien het onderhanden werk in een produktieafdeling erg hoog is, dan treedt al snel een impliciet LPT-affect op (Longest Processing Time).
  • De gemiddelde doorlooptijd zal daardoor erg hoog worden. Door prioriteitswisselingen en het toekennen van emotionele prioriteiten (spoed, belangrijke klant, enzovoort) zal de prioriteitsstelling RANDOM gebeuren. Dit heeft een negatief effect op alle kwantitatieve prestatie-eisen.
  • Het is mogelijk om prioriteitsregels te combineren. Bijvoorbeeld eerst het orderpakket rangschikken in orders die bij de volgende bewerking naar de kortste wachtrij gaan, zijn er meerdere orders die voldoen aan dat criterium, dan worden ze in volgorde van SPT geplaatst.
  • Is er een grote spreiding in bewerkingstijden, den zal toepassing van de SPT regel kunnen veroorzaken dat orders met een hoge bewerkingstijd nooit aan de beurt komen.
  • Het gebruik maken van prioriteitsregels wordt zinvoller naarmate de bezettingsgraad hoger wordt, Bij bottle-neck machines is het ten zeerste aan te bevelen om de SPT-regel toe te passen.