Artikelindex

Een spoedorder is een geaccepteerde opdracht die om welke reden dan ook binnen de normale doorlooptijd moet worden afgeleverd. De aanduiding „spoedorder” kent, ten opzichte van de overige orders, een hogere prioriteit toe aan de betreffende order.