Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem Cumulatie van levertijden: Een elektronica-assemblagebedrijf geeft levertijden af aan klanten van twaalf weken vanaf binnenkomst order. De markt vindt deze levertijd veel te lang. De concurrenten geven voor dezelfde produkten een levertijd van acht tot negen weken af. De directeur van dit bedrijf vraagt zich af waarom zijn levertijd zoveel langer is?

Oplossing: Aan iedere afdeling werd gevraagd wanneer hun activiteiten voor een bepaalde order klaar konden zijn. De fictieve klant had de produkten gevraagd voor week 44. Nadat de order gepland was, werd het volgende overzicht verkregen.

 • Interne leverdatum bepaald door verkoop week 43
 • Interne leverdatum bepaald door planning week 42
 • Start produktie week 40
 • Behoeftedatum volgens systeem week 39
 • Gevraagde leverdatum door inkoop week 38
 • Materialen besteld bij leverancier week 33
 • Binnenkomst order bij verkoop week 32

Een korte analyse leert ons dat zowel verkoop, de planning en inkoop een week extra nemen als veiligheidstijd. Verkoop creëert veiligheidstijd door de behoeftedatum van de order een week eerder in het systeem te zetten. De planning gaat uit van de datum in het systeem en zet er voor de zekerheid maar een week speling op. Inkoop wil de goederen minimaal een week voor de behoeftedatum van de produktie in huis hebben, dus geeft aan de leverancier een datum op die één week voor de materiaalbehoeftedatum ligt.

Een nadere analyse werd uitgevoerd naar de werkelijke (interne) levertijden, bezettingsgraden en het aantal spoedorders. Om een goede service te kunnen bieden bleek dat een totale speling van drie weken voldoende moest zijn. Eén week wordt verbruikt om de goederen te verzenden en nog één week wordt verbruikt voor het ingeven van de order. Hierdoor wordt het volgende schema verkregen:

 • Interne leverdatum bepaald door verkoop week 43
 • Interne leverdatum bepaald door planning week 43
 • Start produktie week 41
 • Behoeftedatum volgens systeem week 41
 • Gevraagde leverdatum door inkoop week 41
 • Materialen besteld bij leverancier week 36
 • Binnenkomst order bij verkoop week 35

Zo is er nog één week over tussen de interne leverdatum gevraagd door verkoop en de interne leverdatum bepaald door verkoop. Deze ene week is nu de veiligheidstijd. Als nu de order een week uitloopt, dan kan er toch nog in week 43 geleverd worden. Een levertijd van negen weken is dus haalbaar!

Probleem (Interne) levering niet betrouwbaar: Een producent van versnellingsbakken heeft problemen met de aanvoer van materialen in zijn proces. Voor de tandwielen staat een doorlooptijd van twee weken. Circa 25% van de tandwielen komen een week te vroeg, de helft van de tandwielen komen precies op tijd en de overige 25% van de tandwielen komen een week te laat. Hoe kan hij deze fluctuatie in zijn MRP-schema opvangen met behulp van veiligheidstijd?

Oplossing: De eerste vraag die beantwoord moet worden, is de vraag hoeveel veiligheidstijd er nodig is. Zoals gesteld komt 25% een week te vroeg, 50% precies op tijd en 25% een week te laat. Indien we dit in statistische termen uitdrukken, dan hebben we dus een verdeling met het gemiddelde van twee weken en een spreiding van één week. Als we één week veiligheidstijd toevoegen dan kunnen we verwachten dat 25% twee weken te vroeg is, 50% één week te vroeg en 25% precies op tijd. Alle tandwielen zijn dus op tijd aanwezig! De tweede vraag die beantwoord moet worden is hoe dit in een MRP-schema te verwerken. Het MRP-schema voor de komende perioden ziet er als volgt uit:

Veiligheidstijd-MRP schema


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman.