Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Een paar kleine kanttekeningen bij een eerdere opmerking dat wachttijd een negatief verschijnsel is. De wachttijd is per definitie niet productief en we kunnen er niets mee verdienen. Met de volgende twee voorbeelden willen we deze uitspraak enigszins nuanceren.
    1. Uit onderzoek is gebleken dat vele automobilisten, die dagelijks meer dan 30 minuten in de file zitten, niet zouden kiezen voor een ander alternatief dan de auto. Ook indien ze daardoor minimaal één uur tijdwinst zouden boeken. De file bleek dus voor de meeste forenzen toch niet zo’n zwaarwegend probleem te zijn. De achterliggende gedachte voor de meesten was, dat ze de tijd in de file zagen als een van de weinige momenten dat ze helemaal alleen zijn en dus even tot rust kunnen komen.
    2. Een bekende landelijk opererende organisatie stelde een „06-betaalnummer” open voor het verkrijgen van informatie. De organisatie had vooraf marktonderzoek laten doen. Er was veel interesse voor de geboden dienst. Uit een ander onderzoek had de organisatie geleerd dat een beller na gemiddeld 2,5 minuut het wachten voor gezien hield en de hoorn op de haak gooide. De organisatie maakte handig gebruik van deze informatie. Voor circa één gulden per minuut vertelde een vriendelijke computerstem mij, gedurende minimaal 2,4 minuten, dat er wachtenden voor mij waren. Net voordat de irritatiedrempel bereikt zou worden, werd er doorverbonden naar het informatiebandje. Dit dus ongeacht het werkelijk aantal wachtenden. – Voor de mensen die het woord „wachttijd” bij hun engelstalige relaties willen introduceren. Een gemakkelijke vertaling is natuurlijk „wait time”. Dit is gelukkig correct engels, maar helaas heeft het een andere betekenis. Onder „wait time” verstaan de engelstaligen de tijd die gewacht moet worden voordat het reeds bewerkte produkt naar de volgende bewerkingsplaats wordt gebracht. Het nederlandse „wachttijd” vertaalt u het beste met „queue time”.
  • Wist u dat een toename van de wachttijd resulteert in een toename van de doorlooptijd en daarmee van het onderhanden werk. Een afname heeft natuurlijk het tegengestelde effect.