Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem: Een postorderbedrijf is gespecialiseerd in het versturen van „Bonsaiboompjes”. Dit is een moeilijk karwei en men heeft maar één medewerker die dit goed kan. Deze medewerker kan maximaal 96 orders per week verzorgen. Een week kent 5 werkdagen van 8 uur. Omdat Bonsai-boompjes nogal van elkaar verschillen vergen ze ook verschillende afwerktijden. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde afwerktijd gelijk is aan 25 minuten met een spreiding van eveneens 25 minuten. Per dag komen er gemiddeld 18 aanvragen voor Bonsai-boompje binnen. Hoeveel is de gemiddelde orderdoorlooptijd van een bonsai-boompje?

Oplossing: De gemiddelde orderdoorlooptijd is de gemiddelde afwerktijd plus de gemiddelde wachttijd. We spreken in dit geval over een loketwachttijd en deze is te berekenen met de benaderingsformule van Pollaczek (zie Bertrand et al). Dit is een formule voor het berekenen van wachttijden voor een enkele machine (of bediende of loket).

Wachttijd-2

Om de formule te kunnen gebruiken moeten we eerst wat zaken gaan uitrekenen.

De gemiddelde benodigde tijd is gelijk aan:

  • N 18 bonsai boompjes per dag × 5 dagen × 25 minuten = 2250 minuten (= 37,5 uur)
  • De beschikbare tijd is gelijk aan: N 1 medewerker × 5 dagen van 8 uur = 40 uur
  • De bezettingsgraad wordt daarmee: N 37,5 uur / 40 uur × 100% = 93,75

De variatiecoëfficiënt is de spreiding van de bewerkingstijden gedeeld door de gemiddelde bewerkingstijden. In deze case dus 25 minuten gedeeld door 25 minuten. Dit houdt in dat de verwerkingstijd erg onregelmatig is. De variatiecoëfficiënt is dus gelijk aan 1,0.

Wachttijd-3

De doorlooptijd is gelijk aan de gemiddelde wachttijd plus de gemiddelde bewerkingstijd, dus 375 minuten + 25 minuten = 400 minuten (= 6,33 uur).

 


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman.