Artikelindex

Groepentechnologie is een ordeningsprincipe, dat in produktiebedrijven kan worden toegepast. Het is een ordeningsprincipe waarbij de verantwoordelijkheid voor het maken van families van produkten wordt neergelegd bij een groep van mensen. Deze groep van mensen heeft de beschikking over de verschillende technologische middelen en kennis, die noodzakelijk zijn om een familie van produkten te vervaardigen. De werkvolgorde om tot groepentechnologie te komen, is als volgt:

  1. het coderen van onderdelen op basis van overeenkomsten;
  2. het groeperen van onderdelen in produktfamilies op basis van overeenkomsten in het produktieproces. Het groeperen dient dusdanig te geschieden dat de onderdelen van een bepaalde familie volledig in de groep kunnen worden geproduceerd;
  3. het bijeenbrengen van een groep mensen en de verschillende machines nodig om een familie van onderdelen te kunnen produceren.