Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

  • Bij invoering van groepentechnologie dient de analyse van de huidige situatie en het samenstellen van de families een belangrijke plaats in te nemen.
  • Nieuwe produkten zijn vaak moeilijk toe te wijzen aan de onderkende families. Het toewijzen zal vaak op basis van expertise gebeuren.
  • Bewustwording van de medewerkers is een belangrijke randvoorwaarde om de invoering van groepentechnologie te laten slagen. Binnen een groep moet een „groepsgevoel” ontstaan.
  • De groepentechnologische ordening is in te passen binnen de MRP-filosofie. Centrale afdelingsbeheersing (Shop Floor Control) komt bij invoering van groepentechnologie te vervallen. De groep is immers verantwoordelijk voor de planning op detailniveau.