Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem
Een producent van machineonderdelen heeft een uitgebreid produktieapparaat waar veel verschillende halffabrikaten en eindprodukten vervaardigd worden. De produktiehal is functioneel ingericht in een afdeling draaien, frezen, boren en nabewerking. De medewerkers weten vaak niet voor welke klant zij aan het werk zijn. De klanten klagen over onbetrouwbare lange levertijden, weinig flexibiliteit en het slecht reageren op doorgegeven wijzigingen. Klanten dreigen naar een andere leverancier te gaan.

Oplossing
Door de functionele indeling blijken de goederen- en informatiestromen gevoelig te zijn voor verstoringen. Zo komen produkten niet altijd uit waar ze moeten zijn en dient wijzigingsinformatie aan veel verschillende mensen te moeten worden doorgegeven. Analyse van de goederenstroom leverde op dat de verschillende halffabrikaten en eindprodukten in een aantal groepen konden worden ingedeeld. De directie besloot over te gaan op een groepentechnologische ordening. Een groep is verantwoordelijk voor de fabricage van het totale produkt. Informatie met betrekking tot wijzigingen wordt alleen aan de groep doorgegeven, waarbinnen het produkt wordt gemaakt. De produktieplanning beperkt zich tot het maken van een globale capaciteitsplanning en toewijzing van de (eind)produkten per groep. De groepsleider is verantwoordelijk voor het tijdig afleveren van de order. Hierdoor kan aan de klant snel een betrouwbare levertijd worden afgeven.

De groep heeft iedere morgen een kort werkoverleg, waarbij de prioriteiten worden vastgesteld. Hierdoor kan adequaat gereageerd worden op verstoringen in de materiaalstroom, wijzigingen in de samenstelling van de order of wijzigingen in het produkt. Als gevolg van de invoering van groepentechnologie werd de levertijd, zonder dat de administratieve afhandeling veranderde, teruggebracht van 10-12 weken naar 4-5 weken. Een reductie van meer dan 50%!

 


Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman.