Artikelindex

Statistische Proces Controle is een methode om processen te beheersen door het gebruik van statistische technieken zoals bijvoorbeeld regelkaarten. Bij Statistische Proces Controle is het belangrijk dat een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de operators worden gedelegeerd, zoals bijvoorbeeld: .

  • het volgens vastgestelde procedures ingrijpen in het proces als het buiten de regelgrenzen dreigt te gaan; 
  • het oplossen van problemen, ontstaan in het proces, met behulp van de SPC-hulpmiddelen. 

Statistische Proces Controle is dus een hulpmiddel om de aandacht op het gebied van kwaliteitsbeheersing te verschuiven van product controles naar proces beheersing.