Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

 • Ieder toegepast proces heeft zijn specifieke problemen. Zo zal er altijd wel een machine zijn die net niet de juiste producten maakt, moeilijk te sturen is, veel uitval kent, enzovoorts. SPC is geen wondermiddel waardoor alle kwaliteitsproblemen tot het verleden behoren. SPC kan hooguit een hulpmiddel zijn bij het zichtbaar maken van systematische en/of toevallige afwijkingen in de procesresultaten.
 • De regelgrenzen van een proces worden meestal gelegd op µ ± 3s. De waarschuwingsgrenzen op µ ± 2s.
 • SPC is uit kostenoverwegingen niet altijd rendabel. De te bereiken afname van de schadekosten weegt niet altijd op tegen de controle- en opsporingskosten. De totale kosten worden sterker beinvloed door de keuze van de steekproefomvang en -frequentie, dan door de ligging van de regelgrenzen.
 • De kracht van SPC is dat het zich eenvoudig laat vertalen naar een praktisch hulpmiddel voor de machine-operators.
 • Het voornaamste doel van invoering van de ISO 9000-normen is het verkrijgen van reproduceerbare kwaliteit. Het gecertificeerde bedrijf dient deze reproduceerbare kwaliteit te bewijzen.
 • De gebruikte symbolen staan voor gemiddelde (µ) en standaardafwijking (s).

Een statistisch beheerst proces, bereikt met behulp van SPC, levert een aantoonbaar reproduceerbare kwaliteit. . Bij invoering van SPC kan het volgende stappenplan worden gevolgd:

1. Maak een stroomschema van het proces.
2. Stel de voorwaarden en eisen op waaraan het proces dient te voldoen.
3. Kies de karakteristieke SPC-parameters en leg deze vast. Volg hierbij het onderstaande:

 • een inventarisatie van foute procesuitkomsten;
 • analyse van fouten;
 • identificeren van systematische fouten;
 • opheffen van de oorzaken van systematische fouten;
 • keuze van het kansmodel;
 • schatting van de parameters van het kansmodel op grond van de procesuitkomsten van een statistisch beheerst proces;
 • uitvoeren van een Process Capability Study naar het praktisch nut van SPC.

4. Stel een SPC-methodiek op.
5. Invoeren in productie.

Momenteel is er veel ondersteunende software voor SPC in de handel. Dergelijke software kan de uitvoering van de SPC-methodiek vereenvoudigen. Let bij de aanschaf van dergelijke software op de volgende punten:

 • hoeveel meetprocedures kunnen er worden opgezet?
 • heeft het pakket functies voor alle, in uw bedrijf, denkbare meetproblemen? . kunnen meetprocedures worden geautomatiseerd?
 • zijn er mogelijkheden voor een automatisch logboek?
 • welke standaardrapporten genereert het pakket?
 • kan de gebruiker zijn eigen rapporten genereren?