Artikelindex

HACCP wil zeggen Hazard Analysis of Critical Control Points (CCP’s). Een ingewikkeld begrip dat letterlijk vertaald een Analyse (Analysis) van Risico’s (Hazards) met betrekking tot Kritische Controle Punten (CCP’s) betekent.

HACCP impliceert voor bedrijven die met levensmiddelen en voedingsmiddelen omgaan dat zij risico’s moeten analyseren in het bereidingsproces. Dit betreft inkoop, opslag, bereiding, uitgifte en verkoop van levensmiddelen. HACCP is kortweg een systeem waarmee men voedselveiligheidsrisico’s kan onderkennen, inschatten en voorkomen. Bij de HACCP-aanpak moet voor veel bereidingen een stappenplan worden ontwikkeld. Alle risico’s worden daarbij onderzocht en vervolgens wordt nagegaan of het risico beheersbaar is. Waar risico’s aanwezig zijn, worden de kritische controlepunten (CCP’s) gedefinieerd, van de ontvangst van de goederen, opslag en uitgifte tot aan de consumptie van de producten.