Artikelindex

Aandachtspunten / Checklist

Het verdient aanbeveling om een HACCP-analyse in twee stappen uit te voeren:

  1. invulling van basisvoorwaarden om veilige producten te kunnen maken;
  2. invulling van de bedrijfsspecifieke zaken.

Tezamen vormen zij het HACCP-systeem. De navolgende zeven basisvoorwaarden dekken die zaken die voor (bijna) alle bedrijven gelden. Zij waarborgen de beheersing van de operationele eisen en voorwaarden rondom elk voedselbewerkings- of verwerkingsbedrijf. Deze basisvoorwaarden zijn:

  1. 1. gebouwen en terreinen;
  2. transport en opslag;
  3. apparatuur;
  4. personeel;
  5. reiniging, desinfectie en ongediertebestrijding;
  6. recall van producten uit de markt;
  7. registraties.