Artikelindex

Instant Probleemoplosser

Probleem Een bedrijfskantine verkoopt in de middagpauze melk aan de medewerkers. Bekend is dat de binnengekomen halve liters moeten vol doen aan de THT-eis van vier dagen. De melk mag maximaal twee dagen in de koeling bewaard blijven. Wat is hier een kritisch controlepunt en hoe kan deze bedrijfskantine dit specifieke controlepunt het beste observeren en registreren?

Oplossing Een kritisch controlepunt (CCP) is hier de bewaartermijn. De bewaartermijn moet continu geobserveerd en geregistreerd worden. De kantinemedewerker schrijft iedere ochtend, afhankelijk van de aanbevelingen in de HACCP-code, de volgende zaken op:

  • THT-datum;
  • afleveringstijd;
  • temperatuur van de melk;
  • temperatuur van de koeling.

Vervolgens zal men ook maatregelen moeten nemen. Deze zijn onder andere:

  • eisen stellen aan de leverancier wat betreft de (vermelding van) THT;
  • een koele afleveringsplaats (4 °C) aanwijzen;
  • aandringen op schone leverancierskratten;
  • leverancierspecificaties opvragen.

Dit artikel is eerder verschenen in de Vraagbaak voor Inkoop en Logistiek en de Kennisbanken Logistiek van SDU Uitgeverij. Auteur: Paul Denneman