Artikelindex

4. Managen van een Faseovergang (MF)

Het Managen van een Faseovergang is een proces van de projectmanager. In dit proces worden de management- en kwaliteitsproducten geproduceerd op basis waarvan de stuurgroep haar beslissingen gaat nemen. De doelstellingen van dit proces zijn:

 • Het aan de stuurgroep aangeven dat alle geplande producten van het geldende faseplan zijn opgeleverd als gedefinieerd in de Q04 Productcontrolelijst.
 • Het verstrekken van informatie die de stuurgroep nodig heeft om de voortgang en doorgang van het project vast te stellen
 • Het verstrekken van die informatie die de stuurgroep nodig heeft om de afsluiting van de huidige fase volgens plan goed te keuren. Daarnaast moet de stuurgroep de juiste informatie krijgen om de start van de volgende fase goed te keuren.
 • Het vastleggen van leerpunten in het leerpuntenrapport, om zo dezelfde fouten in volgende fases of projecten te voorkomen.

De opgeleverde producten in dit proces zijn in ieder geval:

 • M05n Faseplan
 • M06n Fase-eindrapport
 • M11 Leerpuntenrapport
 • Q11 Aanbevelingen voor vervolgacties

Daarnaast worden vaak ook de volgende onderdelen – indien nodig – gewijzigd opgeleverd:

 • Business Case
 • M02 Projectvoorstel
 • M03 Project Initiatie Document (PID)
 • M04 Productbeschrijvingen
 • Q01 Issuelogboek
 • Q02 Risicologboek
 • Q03 Kwaliteitslogboek

Vaak komen er gedurende de looptijd van een project wijzigingen in de structuur of bemensing van het projectteam voor. Binnen dit proces worden deze wijzigingen gerapporteerd en verwerkt. In sommige gevallen worden er binnen dit proces ook teamplannen opgeleverd. De teamplannen zijn echter optioneel.