Artikelindex

5. Beheersen van een Fase (BF)

Een project bestaat uit verschillende fasen. Het proces Beheersen van een Fase beschrijft de activiteiten door de projectmanager voor bewaking en beheersing van een project. De doelstelling van dit proces is dat het project op koers blijft en dat er gereageerd wordt op onverwachte gebeurtenissen. Dit proces vormt de kern van de activiteiten van de projectmanager.

Binnen dit proces worden activiteiten uitgevoerd zoals:

 • Autorisatie van werkpakketten;
 • Verzamelen van voortgangsinformatie omtrent de werkpakketten.
 • Het signaleren van wijzigingen.
 • Het beoordelen van de situatie.
 • Rapportage.
 • Het nemen van maatregelen.

Het Beheersen van een Fase is een proces dat wordt uitgevoerd door de projectmanager.

Deze cyclus van activiteiten wordt voortdurend gedurende de uitvoering van het project gedaan. Belangrijke producten die in het proces gebruikt worden:

 • M04 Productbeschrijvingen
 • Q04 Productcontrolelijst
 • Q05n Werkpakket
 • Q06mn Urenstaat

Zijn er afwijkingen in dit proces geconstateerd dan zal dat resulteren in een:

 • Q01n Project Issue
 • Q02n Risico

Deze documenten worden weer verwerkt in een update van:

 • Q01 Issuelogboek
 • Q02 Risicologboek

De projectmanager zal de voorgang in dit proces rapporteren aan de stuurgroep. Hiervoor maakt hij gebruik van:

 • M08n Voortgangsrapport
 • M09n Hoofdpuntenrapport
 • M10n Afwijkingenrapport

In voorkomende gevallen zal er behoefte zijn aan

 • Q09n Afwijking van de specificatie
 • Q10n Wijzigingsverzoek