Artikelindex

6. Managen Productoplevering (MP)

Managen Productoplevering is een proces van de teammanager. De doelstellingen van dit proces zijn:

 • De teammanager zal de details van de op te leveren werkpakketten uitonderhandelen met de projectmanager.
 • Het waarborgen dat benodigde resources voor het afronden van de aan het team toegekende werkpakketten ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.
 • Het zekerstellen dat de raakvlakken met andere werkpakketten afdoende zijn vastgelegd in de specificaties.
 • Het zekerstellen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Het beoordelen en bijstellen van de voortgang van de werkpakketten
 • Het waarborgen dat het geleverde product voldoet aan de kwaliteitscriteria.
 • Het verkrijgen van goedkeuring voor de opgeleverde producten.

De documenten die in dit proces worden opgeleverd of bijgewerkt zijn:

 • Teamplannen (indien beschikbaar)
 • Q01n Project Issue
 • Q02n Risico
 • Q04 Productcontrolelijst
 • Q05n Werkpakket
 • Q06mn Urenstaat
 • Q09n Afwijking van de specificatie
 • Q10n Wijzigingsverzoek