Artikelindex

8. Planning (PL)

Het proces Planning is een herhalend proces dat door alle andere processen gebruikt wordt.

De belangrijkst punten waar het proces planning gebruikt wordt zijn:

  • Planning van de project initiatie (SP6)
  • Planning van een project (IP2)
  • Planning van een fase (BF1)
  • Het bijwerken van een projectplan (BF2)
  • Het accepteren van een werkpakket (MP1)
  • Het generen van een afwijkingenrapport (MF6)

Afgezien van een planning geeft het proces als output:

  • Een product controlelijst (Q04 Productcontrolelijst), die bestaat uit een tabel van alle producten die opgeleverd moeten worden, met daarin ruimte voor geplande en gerealiseerde leveringsdata van voorlopige, gecontroleerde en goedgekeurde producten.
  • Het risicologboek (Q02 Risicologboek), bijgewerkt met iedere verandering van risico die als gevolg van het planningsproces zijn opgetreden.