Artikelindex

Prince2-technieken

Prince2 kent maar weinig technieken. De achtergrond hiervan is dat de methode zich in eerste instantie richt op de projectorganisatie en het management ervan. Er bestaan vele technieken, en daarmee wordt de keuze van de toepassing van een techniek aan het project overgelaten. Zo kunnen de technieken worden ingezet die nodig zijn voor het project. Echter 3 technieken worden in de Prince2-methodiek wel nader uitgewerkt. Dit zijn:

 1. Productgerichte planning;
 2. Wijzigingenbeheer (change control);
 3. Kwaliteitsbeoordelingen (quality review).

Prince2 voorziet in een productgeoriënteerde benadering van de planning, voordat met het plannen van activiteiten wordt gestart. Deze techniek onderscheidt de volgende stappen:

 • Opstellen productdecompositie (product breakdown structure);
 • Opstellen productbeschrijving;
 • Opstellen productstroomschema (product flow diagram).

Het wijzigingenbeheer geeft een procedure voor het managen van wijzigingen die zich tijdens de duur van het project voordoen. Alle potentiële wijzigingen worden behandeld als ‘Project Issues’. Prince2 onderscheidt de volgende soorten ‘Project Issues’:

 • Wijzigingsvoorstellen;
 • Afwijkingen van de specificaties;
 • Overige project issues.

Een kwaliteitsbeoordeling is een gestandaardiseerde methode om op gecontroleerde wijze de kwaliteit van producten te toetsen. Dit zijn veelal subjectieve kwaliteitscriteria. Kwaliteitsbeoordelingen stellen zeker dat de resultaten en de producten overeenkomen met de verwachtingen van de gebruikers. Bij de kwaliteitsbeoordeling zijn de volgende rollen aanwezig:

 • Producent – degene die de producten aanlevert;
 • Voorzitter;
 • Reviewer;
 • Notulist.

In figuur 6 is de relatie tussen de processen, componenten en technieken weergegeven.

Prince2-componenten en -technieken

Figuur 6. Prince2-componenten en -technieken