Artikelindex

Kenmerken van Prince2

De organisatie die Prince2 heeft ontwikkeld (CCTA nu OCG, de Office for Government Commerce) heeft ook ITIL ontwikkeld. Dit is een belangrijke standaard in de ICT-wereld voor het voeren van IT-service management. De belangrijkste gemeenschappelijke kenmerken zijn:

1. Procesgedachte

Omdat de functiegerichte gedacht voor de meeste projecten niet toereikend is, gaat Prince2 uit van de procesgedachte. Het managen van een project wordt gezien als een proces, dat uit één of meerdere stappen bestaat. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. De methode geeft als het ware aan hoe een project georganiseerd moet worden, maar niet hoe het uitgevoerd moet worden. Daardoor is de methode toepasbaar op alle projecten en kent het een grote flexibiliteit.

2. Publieke domein

De methode Prince2 is onderdeel van het publieke domein. Zo kan niemand intellectuele eigendomsrechten claimen voor het gebruik van de methode. Dit is één van de redenen dat de methode in Europa zo massaal gebruikt wordt. De kennis is van iedereen, wordt (in theorie) door iedereen bijgehouden, en kan door iedereen gepubliceerd worden. Het gebruik van de kennis is dus voor iedereen zonder kosten mogelijk. Het OCG heeft natuurlijk een voorsprong voor wat betreft publicatie. Zij geven de Prince2–‘bijbel’ uit: het officiële handboek ‘Managing Succesfull Project with Prince2’. Daarnaast zijn er verschillende andere boeken in verschillende talen beschikbaar.

3. Best-practice

Prince2 is gebaseerd op bestaande projectmanagementtechnieken, een ‘best-practice benadering’ dus. Doordat de methode inmiddels al weer vele jaren bestaat, is de werking ervan in de praktijk getoetst en aangepast. Aan de andere kant is een best-practice methode ook te zien als een verzameling van verschillende technieken, die niet altijd samenhang vertonen. Doordat Prince2 vanuit één organisatie is ontwikkeld, is de samenhang tussen de onderdelen, in tegenstelling tot ITIL, redelijk groot.