Artikelindex

Prince2-model

Binnen Prince 2 wordt een project gedefinieerd als:

“A management environment that is created for the purpose of delivering one or more business products according to a specified business case.”

Met dit in gedachten kunnen we een Prince2-project ook beschrijven met de volgende karakteristieken:

  1. Het heeft een eindige en gedefinieerde levenscyclus. Een project stopt dus ooit.
  2. Er zijn gedefinieerde en meetbare uitkomsten/resultaten.
  3. Er wordt een reeks activiteiten uitgevoerd om tot deze uitkomsten / resultaten te komen.
  4. Er is een gedefinieerde hoeveelheid middelen beschikbaar. Onder middelen wordt ‘alles’ verstaan, van geld tot mensen, van ruimte tot computercapaciteit.
  5. Er bestaat een organisatiestructuur, met gedefinieerde verantwoordelijkheden, om het project te beheersen.

Belangrijk is dus bij Prince2 dat het zich met name richt op de organisatie van een project. Het is dus niet een projectmethode, maar een filosofie, een ‘manier van leven’. Prince2 richt zich dus expliciet niet op:

  1. Technieken van verandermanagement, zoals motivatie, delegatie en leiderschap.
  2. Methoden van projectplanning.
  3. Het opstellen en beheren van kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging.
  4. Kostenbeheersingtechnieken en technieken om toegevoegde waarde te bepalen.

De Prince2-leefwijze kenmerkt zich door het naleven en toepassen van 7 principes, 7 thema’s en 7+1 processen. Het proces ‘planning’ wordt door alle processen gebruikt. Tezamen vormen zij het Prince2-model.

Prince2: principes, thema's en processen

Figuur 1. Prince2: principes, thema’s en processen