Artikelindex

1. Opstarten van een Project (OP)

Het Opstarten van een Project is een proces van de stuurgroep en projectmanager. De 'trigger' voor dit proces is een Projectmandaat (M01 Projectmandaat) dat vanuit het bedrijfs- of programmamanagement wordt aangereikt. Vervolgens worden in het Opstarten van een project de volgende activiteiten uitgevoerd en de bijbehorende managementproducten opgeleverd:

Dit proces is gebouwd rond het vaststellen van de volgende zaken:

  • Het ontwerp, en zo ver als mogelijk, benoeming van het projectmanagementteam.
  • Het maken van het Project Voorstel (M02 Projectvoorstel).
  • Het vaststellen van de projectbenadering, met andere woorden het in algemene termen beschrijven hoe de oplossing zal worden bereikt.
  • De verwachtingen van de klant omtrent kwaliteit
  • Het openen van een risicologboek (Q02 Risicologboek).
  • De initiatie van een Faseplan. (M05n Faseplan).

In dit proces wordt het Issue Logboek (Q01 Issuelogboek) geopend voor gebruik gedurende het project.

De projectmanager biedt het projectvoorstel en het faseplan aan de stuurgroep aan met het verzoek de projectinitiatie te mogen starten. De stuurgroep behandelt dit verzoek in het proces Sturen van een Project (SP).