Artikelindex

2. Sturen van een Project (SP)

Het Sturen van een Project is een proces van de stuurgroep. In het Sturen van een Project ligt de nadruk op de volgende sleutelprocessen:

  • Autoriseer de initiatie, start het project vanuit de juiste verwachtingen.
  • Autoriseer het project, wat inhoudt de goedkeuring van een Project Initiatie Document. Zo wordt gewaarborgd dat het project met de juiste veronderstellingen gestart wordt.
  • Autoriseer het faseplan of het afwijkingsplan. Dit houdt tevens in dat er een commitment komt voor de toewijzing van resources.
  • Geef ad hoc sturing door het monitoren van de voortgang, het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies, het geven van richting, het reageren op belangrijke bedreigingen voor plannen en/of resultaten.
  • Autoriseer de projectsluiting door het vaststellen dat de doelen gehaald zijn en het gecontroleerd afsluiten van het project.

Dit proces wordt gedurende verschillende beslissingsmomenten in het proces doorlopen.