Artikelindex

3. Initiëren van een Project (IP)

Het initiëren van een project is een proces van de projectmanager. De doelstellingen van dit proces zijn:

 • Hoe wordt de gewenste productkwaliteit behaald?
 • Het plannen en bepalen van de kosten van het project.
 • Beoordeel de Business Case en pas deze eventueel aan aan gewijzigde inzichten. Bevestig dat er voldoende zakelijke grondslag voor het project bestaat.
 • Het waarborgen dat de investeringen in tijd en geld om het project uit te voeren gerechtvaardigd zijn. Hierbij moeten we ook rekening houden met de mogelijke risico’s in het project.
 • Er voor zorg dragen dat de stuurgroep ook daadwerkelijk het eigendom van het project overneemt. Ook moet gewaarborgd worden dat de stuurgroep haar commitment geeft aan de inzet van resources voor de volgende fase.
 • Het vaststellen van de baseline van informatie en procedures om tot beslissingen te komen gedurende de hele levenscyclus van het project.

Het belangrijkste managementproduct van deze fase is het Project Initatie Document (M03 Project Initiatie Document (PID)). Hierin wordt het waarom, wie, wanneer en hoe van het project beschreven. In de PID kunnen de volgende documenten opgenomen worden, maar vaak wordt er voor gekozen deze als afzonderlijke managementproducten op te leveren:

 • M12 Communicatieplan
 • M13 Project kwaliteitsplan

Daarnaast wordt er een aantal (blanco) kwaliteitsproducten opgeleverd:

 • Q01 Issuelogboek
 • Q01n Project Issue
 • Q02 Risicologboek
 • Q02n Risico
 • Q03 Kwaliteitslogboek
 • Q03n Kwaliteitsbeoordelingformulier

Een ander belangrijk managementproduct wat hier benodigd is, is het Faseplan voor de volgende fase (M05n Faseplan). Dit product wordt echter formeel opgeleverd in het proces Managen van een Faseovergang (MF).