Artikelindex

[ C H E C K L I S TDe checklists zijn bedoeld om u te helpen een start te maken met het in kaart brengen van de kwaliteitskosten. Natuurlijk zijn niet alle mogelijke kwaliteitskosten in de lijst opgenomen. Het betreft een reeks voorbeelden. U vindt ongetwijfeld nog andere voorbeelden. We hopen meta deze checklists een duwtje in de goede richting te geven. De checklists zijn dan ook bedoeld als ondersteuning bij het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg.


Hoofdgroepen kwaliteitskosten

Kwaliteitskosten kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

 1. Preventiekosten
  Dit zijn de kosten van het voorkomen van kwaliteitsfouten. Het gaat dan ook voornamelijk om de kosten voor de verbetering van het kwaliteitssysteem, voor opleiding en training en voor de aanschaf van betere apparatuur. Dit alles ter voorkoming van fouten.
 2. Beoordelingskosten
  Dit zijn de kosten van het tijdig vaststellen van fouten. Hieronder vallen onder meer de arbeidsuren die gemoeid zijn met het opsporen van fouten, dit zowel binnen als buiten het productieproces.
 3. Faalkosten
  Dit zijn de kosten door fouten. Deze kosten zijn voornamelijk het gevolg van verspillingen en verliezen, maar omvatten ook de kosten van reparatie, schadeclaims, verlies van klanten, enzovoort. De faalkosten worden vaak nog onderverdeeld in interne en externe faalkosten:
  • Interne faalkosten zijn verbonden aan de fouten die zijn opgespoord voordat de aflevering aan klanten heeft plaatsgevonden.
  • Externe faalkosten zijn verbonden aan de fouten die na aflevering door of bij de klant of gebruiker zijn opgespoord. Uitgaven om de kans op kwaliteitsafwijkingen, fouten dus, te verkleinen. Beoordelingskosten worden gemaakt om de invloed van fouten zo gering mogelijk te doen zijn. Faalkosten, inclusief verspillingen en verliezen, ontstaan door fouten.

Natuurlijk is het niet eenvoudig om de diverse soorten kwaliteitskosten te lokaliseren. Hierna presenteren we enkele checklists die u kunnen helpen bij het opsporen van uw kwaliteitskosten.


Checklists kwaliteitskosten per gebied

We hebben checklists voor kwaliteitskosten in de volgende gebieden:

Deze checklists bevatten voorbeelden van gebieden en/of activiteiten waar u kwaliteitskosten kunt vinden. Er is een onderverdeling gemaakt naar:

 • preventiekosten;
 • beoordelingskosten;
 • interne faalkosten;
 • externe faalkosten.

De checklists zijn bedoeld om u te helpen een start te maken met het in kaart brengen van de kwaliteitskosten. Natuurlijk zijn niet alle mogelijke kwaliteitskosten in de lijst opgenomen. Het betreft een reeks voorbeelden. U vindt ongetwijfeld nog andere voorbeelden. We hopen met deze checklists een duwtje in de goede richting te geven. De checklists zijn dan ook bedoeld als ondersteuning bij het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg.


Dit dossier is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman