Artikelindex

Kwaliteitskostenmodel

Wat hebben we nu aan een opsomming van preventie-, beoordelings- en faalkosten? In de eerste plaats kunnen we hieruit leren dat een fout maken meer kost dan we denken. In de tweede plaats zullen velen onder ons tot de conclusie komen dat ze geen inzicht hebben in de werkelijke hoogte van de meeste van de genoemde kosten. In de derde plaats kan deze opsomming ons een idee geven hoe de kwaliteitskosten kunnen worden verlaagd. Hiervoor introduceren we het 'kwaliteitskostenmodel'. Het kwaliteitskostenmodel stelt dat de totale kwaliteitskosten bestaan uit de som van de preventie-, beoordelings- en faalkosten. Verder gaan we er in dit model van uit dat er een verband bestaat tussen de verschillende kosten.

Het moge duidelijk zijn dat als we niets doen, de faalkosten enorm hoog zullen worden. In deze situatie zullen de beoordelingskosten ook hoog zijn. Nemen we nu de 'volmaakte' situatie, dan zullen de beoordelings- en faalkosten minimaal zijn. De preventiekosten zullen in dit geval erg hoog zijn. Toch is, vanuit een kostenoogpunt, de volmaakte situatie niet de beste oplossing. We moeten immers erg veel geld aan preventie uitgeven om deze ideale situatie te bereiken. Misschien kunnen we met minder kosten, en acceptatie van een paar fouten, goedkoper uit zijn?

Als we het verloop van de verschillende kostensoorten eens in een grafiek zetten, zien we inderdaad dat de 'volmaakte' situatie haar onvolkomenheden heeft.

kwaliteitskosten-1-3